MTI 1932 november 09. (Fernando, Gerard)

törvényszéki kiadás,

BOHÓCOK TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT.

Érdekes és szokatlan becsületsértési pör került ma a büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa elé. A per vádlottja Zala Nátán, a Fernando művésznév alatt ismert artista, aki ellen Goutsmit Alfonz artista tett föl-jelentést, akit viszont Gerard művésznéven ismernek. A pör előzménye az, hogy ez év tavaszán egy amatőrfényképész fényképet akart beküldeni a bécsi amatőrkiállításra és egyik ismerőse közvetítésével ismerkedett meg Zala Nátánnal, felkérve őt, hogy ajánljon neki modellt. A megállapodás során Zala hat pengőt kötött ki magának,amit meg is kapott, időközben azonban egy női modell is érkezett a feltétel színhelyére, és ekkor támadt az egyik amatőr-szövetségi tagnak az az ötlete, hogy érdekesebb volna a kép, ha valamilyen páros jelenetet ábrázol. Végül is elhatározták, hogy egy olyan jelenetet örökítenek meg, hogy Zala Gerard maszkjában, saxofonon udvarol az előtte meztelenül álló nőnek. A képet az amatőr fotográfus aztán elküldte Bécsbe, ahol azonban a zsűri nem fogadta el. Felvétel során mindössze négy-öt példány készült a képből, ezekből egy-kettő került a modellekhez. Egy példány valamiképpen Gerard kezeibe került, és a bohóc, mivel az egész beállítást magára nézve súlyosan sértőnek találta, ügyvédje, Sohr Mihály útján megtette a bűnvádi följelentést. Zala Nátán mai kihallgatása során tagadta bűnösségét. Védekezése szerint ő már számtalanszor utánozta Gerard-t és egyáltalában nem volt szándékában ezzel a fölvétellel artistatársa becsületét megsérteni. Különben is a fénykép nem sokszorosításra készült, és csak véletlenül kerülhetett Gerard kezébe. A törvényszék kihallgatta az artista szövetség több vezető tagját, akik vallomásukban azt adták elő, hogy az egyesületnek nincs módjában eltiltani egy bohócnak, hogy egy másik bohóctársa maszkját fölvegye, ők azonban mindenesetre rosszallásukat fejezték ki, amikor erről az ügyről tudomást szereztek. A bizonyítási eljárás befejezése és a perbeszédek elhangzása után a törvényszék bűnösnek mondotta ki Zala Nátánt becsületsértés vétségében, és ezért az enyhítő körülmények fígyelembevételével száz pengő pénzbüntetésre itélte el, a büntetés végrehajtását azonban felfüggesztette. A törvényszék egyúttal elrendelte a lefoglalt fényképek és lemezek elkobzását. Az indokolás szerint az a póz, ahogy a vádlott Gerard maszkjában lefotografáltatta magát, mindenesetre megszégyenítő Gerardra, akit a fénykép ntán azonnal föl lehet ismerni. Az Ítélet jogerős. /MOT/ Ma.