MTI 1933. november 16. 4. oldal (cirkusz)

D u n a f ö l d v á r, november 16. - Dunaföldváron vendégszereplő cirkusz az érdeklődés fokozására három medvéjét a s á t o r elé kötötte ki . Az iskolából hazatérő gyerekek bámészkodva v e t t é k körül a medvéket. Pleszkán Béla, a cirkusz egyik alkalmazottja, hogy elriassza a bámészkodó gyermekeket, tréfából ölébe kapta egyiküket, Kövics Ferenc nyolcéves t a n u l ó t, azzal ijesztgette: "Most megetetlek a medvével!" Pleszkán Béla a sáros talajon elcsúszott, s a karjaiban kapálódzó kisfiút s z e r e n c s é t l e n s é g r e éppen a medve e l ő t t ejtette l e . A medve karmai közé kapta a kisfiút, és súlyosan megsebesítette. A gyermeket csak nehezen tudták kiszabadítani. A cirkusz ellen megindult az eljárás./MTI/