MTI 1934. május 03. 7. oldal (városligeti Néparéna)

K é z i r a t .

Budapest, 1934, május 3. XVI. é v f o l y a m , 100.szám.

F Ő V Á R O S

A TÖRVÉNYHATÓSÁGI TANÁCS ÜLÉSE.

A törvényhatósági tanács ülését csütörtökön délelőtt 10 órakor nyitotta meg Huszár Aladár dr. főpolgármester. Az elnöki megnyitó után (…) A városligeti Néparéna igazgatójának bérleszállítási kérelmét az ügyosztályi és polgármesteri javaslat értelmében engedélyezte a tanács, majd a Fővárosi Cirkusz ügye került sorra. Kovácsházy Vilmos ismertette a polgármester javaslatát, amely a Vígszínház ajánlatának elfogadására tesz előterjesztést. Vita indult meg, melynek során Usetty Béla, Büchler József és Homonnay Tivadar szólaltak fel, végül a tanács úgy döntött, hogy a polgármester javaslatát fogadja el, tehát a cirkusz az idei évre a Vígszínházé lesz (…) a tanács határozata szerint. (…)/MOT/