MTI 1934. május 12. 17. oldal (cirkuszigazgatók)

4. törvényszéki kiadás

- CIRKUSZIGAZGATÓK EGYMÁS ELLEN

/ l . f o l y t a t á s . /

A f ö l j e l e n t é s szerint Payrnak ez a kijelentése a folyosón is e l t e r j e d t , ahol Weisz Richárd olyan kijelentést tett, hogy vállalja a felelősséget azok miatt, amelyeket Payr hangoztatott, mert Payr állításait bizonyítani tudja. Weisz Richárd tagadta bűnösségét. Azzal védekezett, hogy Payr felszólalása zárt ajtók mögött történt és amikor ő a folyosón a kiszivárgott hírből erről értesült, annyit mondott, hogy ő is Payr informálói közé tartozik és adataiért helyt áll. Szerinte 1932 évben jöttek rá arra, hogy a jegyszedők visszaéléseket követtek el a Beketow-cirkusznál, és Árvai mégis tovább dolgozott ezekkel az emberekkel. Ö tehát csak annyit akart megállapítani megjegyzésében, hogy Árvai, mint a cirkusz vezetője, felelős az ott történtekért a maga részéről i s . Azt nem állította és nem á l l í t j a , hogy Árvai csalt volna a jegyekkel. A járásbíróság a felek jogi képviselőinek felszólalása után a t á r g y a l á s t  e l n a p o l t a. /MOT/MA.