MTI 1936. február 15. 3. oldal (Fényes György)

—FÉNYES GYÖRGY KAPJA A FŐVÁROSI CIRKUSZ BÉRLETÉT

A Fővárosi Cirkusz épülete, minthogy a korábbi bérlő, Busch Jakab nem élt a neki biztosított opció jogával, üresen maradt és a főváros az elmúlt év decemberében újabb versenytárgyalást tartott az épület hasznosítására. Ezalkalommal egyetlen pályázó akadt Fényes György személyében, aki eddig a városligeti Néparénát bérelte. Most a polgármester elkészítette ama javaslatát, amely szerint a Fővárosi Cirkusz bérletét hat esztendőre Fényes Györgyre ruházzák. A megállapítandó bérösszeg hétezer pengő fix bér, továbbá 5,1 %-os bruttó részesedés lenne, azzal a megszorítással, hogy a bruttó részesedési összeg egy-egy évi bérleti idő alatt 15,000 pengőnél kevesebb nem lehet. Amennyiben Fényes György szerződéséhez a törvényhatósági bizottság is hozzájárul, ő a Néparéna bérletét is fenntartja, viszont kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Cirkuszban Budapest világvárosi színvonalának megfelelő nívón mozgó cirkuszi előadásokat fog tartani. /MOT/H