MTI 1937. április 17. 4. oldal (Fényes György)

o l/L - Kozma Miklós nyugdíj intézeti beszédének visszhangja.

Fényes György, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója, a következő levelet intézte Kozma Miklós titkos tanácsoshoz, a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete elnökéhez:

"Kegyelmes Uram! Mint minden jó magyar emberre, rám is mély hatást gyakorolt Nagyméltóságodnak, a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete közgyűlésén elhangzott magas szárnyalású beszéde. Valóban úgy van, amint Nagyméltóságod mondotta, a társadalom kötelessége a nagyszerűen dolgozó, nagy kulturmissziót teljesítő, de csak magának élő újságíró rend jövőjéről aggkori ellátásról gondoskodni. Megragadom tehát az alkalmat, és a fővárosi Nagy Cirkusz május l.-i megnyitó előadásának jövedelmét ezennel felajánlom a Kegyelmes Uram elnöklete alatt álló nyugdíj intézet javára, hogy ezzel is hozzájárulhassak egy kis téglával a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének megalapozásához

/Pro domo. A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete kéri e sorok szíves közlését./ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR v i