MTI 1938. január 27. 15. oldal (Koller cirkusz)

1. törvényszéki kiadás

— CSALÁDI PER A NÉPLIGETI CIRKUSZ TULAJDONJOGA KÖRÜL.

Koller Gusztáv volt pallér és építési rajzoló 19o5-ben pályát változtatott: cirkuszigazgató lett. A fővárostól területet bérelt a Népligetben és ott építette fel a cirkuszt, amely azóta is működik. Ugyancsak 19o5-ben meghalt Koller felesége, de hagyatéki eljárás nem indult meg, noha három kiskorú gyermek volt a családban. Koller Elvira édesanyjának elhalálozása idején mindössze kilenc éves volt, és a legutóbbi időkig együtt maradt a családdal, ő vezette a háztartást. Tavaly-tavasszal megszűnt Elvira és a család többi tagjai között a jóviszony. Beperelte édesapját és a testvéreit is, s a törvényszékhez benyújtott keresetében néhai édesanyja után neki járó örökrészét követelte. Álláspontja szerint a cirkuszvállalat, de annak az épülete is közszerzeményi vagyon volt a szülei között, úgy, hogy a cirkusz jövedelmeiből és az épületekből is neki egyhatod rész örökség jár.

Dr, Zajzon Ernő budapesti kir. törvényszéki bíró több tárgyalást tartott ebben az ügyben, amelynek során megállapította, hogy a cirkuszengedély, a területbérlet kizárólag Koller Gusztáv nevén áll , úgy, hogy ezt a vagyontételt a hagyatéki eljárásba belevonni nem lehet. Máskép áll azonban a cirkuszépületre vonatkozó hagyatéki vagyon, mert ezt a bíróság a bizonyítási adatok alapján közszerzeményű vagyonnak minősítette és errenézve Koller Elvira igényét a bíróság jogosnak Ismerte el. Éppen ezért a törvényszék, minthogy a Népliget cirkusz név alatt ismert épület eszmei egyhatod része a felperest illeti meg, arra kötelezte az alpereseket, hogy ennek értéke fejében 1938 április 1-én kezdődően havi 25 pengőt fizessenek Koller Elvirának. /MOT/G.