MTI 1942. szeptember 26. 3. oldal (Fővárosi Cirkusz)

A Városligetben lévő Fővárosi Cirkuszt Szendy Károly polgármester a törvényhatóság hozzájárulásával 1943 december 31-ig bérbeadta Fényes Györgynek, a jelenlegi bérlőnek. Fényes György most azt kérte a fővárostól, hogy a cirkusz bérletét 1947 december 31-ig hosszabbítsa meg. Beadványát azzal indokolta meg, hogy a nemzetközi varieté és cirkuszi szokások szerint az elsőrendű számok szerződtetése már évekkel előbb történik, ezért nincs abban a helyzetben, hogy megfelelő színvonalú szerződéseket köthessen. Rámutatott arra is a beadvány, hogy a bérlő 1943-ban nagyszabású víziszámot kíván szerződtetni, és az ehhez szükséges átalakításokat és befektetéseket csak akkor vállalhatja, ha a következő évek a befektetés amortizációjára módot nyújtanak. Végül hangsúlyozza azt, hogy azért kéri csak négy évre a szerződés meghosszabbítását, mert a főváros erkölcsi és anyagi támogatásával alkalmas időben téli-nyári cirkuszt szándékozik építeni.

Szendy Károly polgármester a bérlő érvelését elfogadta és a legközelebbi közgyűlés hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a fővárosi cirkusz bérletét 1947 december 31-ig a jelenlegi bérlőnek, Fényes Györgynek adhatja ki. A polgármester a közgyűlés elé terjesztendő javaslatában megállapítja, hogy Fényes György mindenkor kifogástalanul tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, a cirkuszüzemet kifogástalanul és a megkívánt elsőrendű színvonalon vezeti, amivel elismert nevet szerzett magának. Bérleti ideje alatt a közönség megszerette a Fővárosi Cirkuszt, a látogatottság hatalmas mértékben emelkedett, ami által a székesfővárosnak cirkusszal kapcsolatos bevétele jelentékenyen magasabb volt, mint akármelyik előző bérlő ideje alatt.

A polgármesteri javaslatot a városgazdasági bizottság egyhangúan magáévá tette és így a székes fővárosi cirkusz bérletét a pénzügyi bizottság hozzájárulásával az október 2-án megtartandó közgyűlés 1947 december 30-ig a jelenlegi bérlőnek Fényes Györgynek adja./MOT/