1. 1. Bűvész passage[1]

Két bohóc bejön a porondra. Az első bohóc bemutatkozik mint bűvész. Fejéről leveszi cilinderét, megmutatja a közönségnek, hogy teljesen üres, majd átnyújtja a második bohócnak, hogy az tartsa. A második bohóc két kézzel megfogja a cilindert, és maga elé helyezi. Első bohóc három különböző színű kis selyem kendőt vesz elő kabátjának szivarzsebéből, majd egyenként belehelyezi a második bohóc által tartott cilinderbe. Kijelenti, hogy a három különálló kendőt most egybe fogja varázsolni. A második bohóc nem akarja elhinni, és leellenőrzi, valóban különállóak-e a kendők a cilinderben, majd megnyugszik. Első bohóc pár lépés távolságról elmondja a varázsszavakat és bejelenti, hogy a mutatvány sikerült. Cilinderhez lép, és kiveszi belőle a három kendőcskét, de most már összekötve, és bemutatja, hogy a kalap teljesen üres. Második bohóc nagyon csodálkozik a produkción, és kéri az első bohócot, hogy ismételje meg a mutatványt. Első bohóc visszahelyezi a három összekötözött kendőcskét a cilinderbe, a második bohóc ismét maga előtt tartja a cilindert, a varázsszavak elhangzása után az első bohóc nagy gesztussal egyenként dobálja ki a cilinderből a kendőket, most már ismét külön-külön. Nagy hajlongás közt tapsot vár. Utána elhelyezi a cilindert a porond közepén lévő székre. Első bohóc most összeszedi a földről a kidobott kendőket és úgy tesz, mintha a közönségnek magyarázná a mutatványt. Második bohóc közben a széken lévő cilindert vizsgálja (sok játék). Vizsgálás közben észreveszi, hogy a cilinder a közepén egy klapnival ketté van választva. Amit lehet jobbra és balra hajlítani. A játék közben megtalálja a három összekötözött kendőt is. Kiveszi a kendőket (sok játék), és nem a cilinderbe teszi vissza, hanem a kabátja alá dugja. A csíntevését nagy nevetéssel kíséri, majd kéri az első bohócot, hogy ismételje meg a mutatványt, újra legyenek a kendők összekötve (gondolván, úgysem sikerül, mert az összekötözött kendőket kicsente a cilinderből). Első bohóc kijelenti, semmi akadálya nincs a mutatvány megismétlésének. Utána a második bohóc ismét tartja a cilindert, első bohóc beledobálja a három különálló kendőcskét, varázsszavak elhangzása után kijelenti, hogy a kendők most ismét össze vannak kötve. Második bohóc nagy nevetés közepette cáfolja ezt, és mondja, hogy a kendők nincsenek összekötve. Első bohóc határozottan állítja, hogy a kendők össze vannak kötve. Második bohóc ismételten azt állítja, hogy a kendők nincsenek összekötve, első bohóc kérdi, miből gondolja azt, hogy nincsenek összekötve, második bohóc kabátja alól előveszi az általa elcsent összekötött kendőket, és boldogan mondja, ezért mert itt vannak az összekötött kendők. Első bohóc: Igen, a Te kendőid, az Én kendőm az itt van! Majd belenyúl a cilinderbe, és az ott elrejtett kis zsebből (persze amit a közönség nem lát) kihúzza a már előzőleg oda elrejtett három összekötött kendőcskét. Első bohóc megköszöni a tapsot és kiszalad a porondról, a második bohóc nagy csodálkozással a kezében lévő három kendővel utána szalad. (Ezt a kis humoros mutatványt fogadással is meg lehet oldani, úgy, hogy a két bohóc fogad, hogy ott lesz a kendő összekötve, vagy sem. A kendők nagysága kb. 25 cm, különböző színű selyemkendők.)[1] A szövegeken semmit nem változtattunk, csak a nyilvánvaló elírásokat javítottuk.