7. Láda passage 2.

Két bohóc behoz a porondra egy ládát. A láda nagysága 1,5 m hosszú, 40 cm széles, 40 cm magas. A ládán 5 nagy lakat van. Kettő a két oldalt, és három elől. Midőn a ládát lehelyezték a porondra, körülnéznek, az egyik bohóc kivesz a zsebéből egy kulcscsomót, és elkezdi a lakatokat nyitogatni. Mikor az öt lakatot kinyitotta, a láda tetejét felnyitja óvatosan, de csak annyira, hogy belőle egy kottaállványt (összecsukható) ki tudjon venni. Utána az összes lakatokat visszahelyezi a helyére, és úgy csinál, mintha bezárná őket. Az elővett kottaállványt összeállítják, mikor ezzel készek, ismét a ládához lépnek, és kezdi a lakatokat újból nyitogatni, felnyitják a láda tetejét, óvatosan kihúznak belőle egy nagy kottafüzetet, újból lezárják az összes lakatokat. A kottát ráhelyezik a kottaállványra. Nézegetik, majd ismét a ládához mennek, kinyitják a lakatokat, óvatosan kivesznek belőle egy hangszert (piszton, szaxofon, hegedű), a lakatokat visszazárják. (A porondmester már figyeli hátulról az egész cselekményt.) Az egyik bohóc a hangszerrel a kottaállvány elé áll, s most veszik észre, hogy a másik bohócnak nincs hangszere. Megismétlik az előbbi mókát. Kinyitás, második hangszer kivétele. (A porondmester most már egészen közelről nézi, és midőn a második hangszert is kivették, és a két bohóc elfordult, észrevétlenül kiszedi a lakatokból a kulcsokat, persze ezt a két bohóc nem látja, s a kulcsokkal a zsebében visszaáll az artista-bejárathoz.) A két bohóc valami rövid zeneszámot játszik. Utána meghajtják magukat, mint akik jól végezték dolgukat, visszamennek a ládához, és ki akarják nyitni a lakatokat, de a kulcsokat már nem találják a zárban. Keresik jobbra-balra, a földön, a zsebeikben (játék). Most a porondmester nevetve, gúnyosan mutatja, hogy a kulcsok nála vannak. Erre a két bohóc mérgesen csodálkozva nézi a kulcsokat a porondmesternél, legyint mind a kettő egy nagyot, gondolván azt, hogy velük nem lehet kibabrálni, megfordítják a lelakatolt ládát, aminek nincs feneke, belerakják a hangszereket, a kottaállványt, a két végén megfogják a ládát, és elhagyják a porondot. A porondmester bambán néz utánuk.

Ezt a kis passaget egy bohóc is meg tudja oldani, ugyanezzel a játékkal. A ládát behozatalkor óvatosan kell hozni, nehogy a hangszerek és a kottaállvány alul már előzőleg kiessen. A láda aljában behozatalkor keresztfák vannak, ami megakadályozza, hogy a bennlévő dolgok kiessenek. Persze ezek nincsenek odaszögezve, úgyhogy a láda megfordításakor ezek beleesnek a ládába, és teljes illúziót kelt, hogy a ládának nincs feneke.