9. Korsó passage

Két bohóc bejön a porondra. Az első a közönség bejárata felől jön, a kezében egy ½ literes korsó, tele limonádéval, a második bohóc az artista-bejárat felől jön, egy üres korsóval. A porond közepén találkoznak. A második bohóc kihangsúlyozza, hogy a büfébe megy, limonádéért. Az első bohóc azt mondja, kár a fáradságért, a limonádé elfogyott, ő hozta el az utolsót. A második bohóc kéri az elsőt, hogy adjon egy kis limonádét. Legalább fél pohárral. Az első nem hajlandó adni. (Kunyerálás.) Majd a második bohóc ajánlatot tesz, ha egy kis limonádét kap az első bohóctól, akkor egy nagyon érdekes viccet fog mesélni, amin nagyon, de nagyon lehet nevetni. Az első bohóc hajlik az ajánlatra, és kéri a második bohócot, hogy kezdje el a vicc mesélését. A második bohóc azt mondja, hogy majd a fülébe súgja (az első bohócnak), nehogy mások is hallják. A második bohóc egész közel áll az első bohóchoz, mintha a fülébe akarna súgni valamit, az első bohóc a korsót, ami tele van limonádéval, úgy tartja a kezében (egy kissé magasan), hogy mikor a második bohóc súg neki, aki a korsóját oly közel tartja az első bohóc korsójához, hogy súgás közben a korsóból a limonádé átömlik a második bohóc korsójába. Mikor már ez teljesen átömlött, a második bohóc a korsóját, ami most már tele van limonádéval, a háta mögé tartja, de csak súg tovább. Közben bejön a harmadik bohóc, aki szemtanúja volt az egész jelenetnek. Szintén egy üres korsóval a kezében, és mikor látja, hogy a második bohóc a limonádéval telt korsót a háta mögé tartja, elővesz a zsebéből egy ½ méteres kis gumicsövet, az egyik végét belehelyezi a hátratartott korsóba, a másik végét megszívja, és így a limonádé a harmadik bohóc korsójába csurog át. Az első bohóc kérdi a másodiktól: „mikor fogok nevetni, mert még eddig nem nevettem?” Második bohóc mondja: „már nevethetsz, te mafla, nézd, hisz üres a korsó!” Első bohóc (észreveszi, hogy üres a korsója): „hol van a limonádé?” Második bohóc büszkén a háta mögül előveszi a korsót (ami persze már üres): „Itt van, te mafla!” és bámulva látja, hogy az ő korsója is üres. „Hol van a limonádém?” Erre megszólal hátul a harmadik bohóc: „Maflák, itt van a limonádé!” és szaladva elhagyja a porondot. A másik két bohóc utána szalad.

Az első bohóc korsójából úgy ömlik át az ital a második bohóc korsójába, hogy a súgás markírozása közben, aminek a játéka természetes kell, hogy legyen, az egyik korsót kissé feljebb tartva, a másikat is alatta és a súgás hajlongása közben ügyesen át lehet önteni az egyik korsóból a másikba (kis gyakorlatot igényel). A gumicsővel való kiszívásnál is ügyelni kell, hogy a harmadik bohóc korsója alacsonyabban legyen, mint az a korsó, amiből kiszívjuk a folyadékot. Tehát a második bohóc a telt korsót kissé magasan kell, hogy tartsa.