13. Szakítás passage

Első bohóc egy széket maga után húzva bemegy a porondra. Lehelyezi a széket, és mimikával megjátssza, hogy egy akrobata-mutatványt fog bemutatni (kézállást p.). Nekigyürkőzik, megfogja a szék tábláját és a szék ülőkéjét, és olyan mozdulatot tesz, mintha fel akarna ülni kézállásba. Közben a második bohóc lassan, komikus mozdulatokkal az első bohóc mögé áll, s a kezében lévő vászondarabot (ponyvadarab, ami kb. 30 cm hosszú) kettétépi. Ami természetesen olyan hangot ad, mintha valami elszakadt volna. E cselekedete után megfordul, és úgy, ahogy jött, kiszalad. Az első bohóc megáll, a mutatványa közben és komoly arccal figyel. Azt hiszi, hogy valami ruhadarab rajta mutatvány közben elszakadt. Forgolódik és nézegeti magát. Mikor látja, hogy nem történt semmi baj, ismételten nekiáll a mutatvány bemutatásának. A második bohóc most ismételten mögötte kettétépi a vászondarabkát, majd megfordul és kiszalad. Az első bohóc most már egész komolyan vizsgálgatja magát, hogy talán esetleg hátul szakadt el valami. De most már gyanúval él, hogy valaki rossz tréfát csinál vele. Nekikészülődik harmadszor is a kézálláshoz, második bohóc közben mögötte van megint, az első bohóc csak imitálja, hogy fel akar menni kézállásban, a második bohóc észreveszi, hogy leleplezték, szalad kifelé, és az első bohóc utána.

A szakításhoz a legjobb egy darab öreg ponyva, mert hangot kell, hogy adjon, mikor eltépik.