16. Mágnes passage

Az első bohóc egy kb. 30 cm. magas fatuskóval és egy hosszúnyelű baltával bejön a porondra, mint aki fát akar vágni. A fatuskót lehelyezi a porondra, és a baltával arrább megy, mintha a közönségnek mutatná, hogy milyen éles a balta. Közben a második bohóc bejön, felveszi a tuskót a porondról, és mint aki segíteni akar, odaviszi az első bohócnak. Az dühösen elveszi, kizavarja a második bohócot, és a tuskót visszahelyezi az eredeti helyére, és elindul a baltáért, amit a porond szélén hagyott. A második bohóc most közben egy hatalmas patkóalakú mágnessel tér vissza, kb. 50 cm hosszú mágnes (persze a mágnes fából van, csak úgy van befestve, hogy mágnesnek lássék). A második bohóc a mágnest a porondot takaró szőnyeg alá dugja, aminek közelében a tuskó is van, és boldogan kiszalad. Az első bohóc ezt nem látja, közben visszatér a baltájával (ami szintén fából készült, kb. ½ m hosszú nyele van, úgy néz ki, mint egy favágó balta). Az első bohóc most a baltájával a tuskóra akar suhintani, de mivel a mágnes a tuskó közelében van, odarántja ütés közben a baltát (persze ezt az első bohócnak meg kell játszani, mintha a mágnes rántaná oda a baltát). Az első bohóc ettől a rántástól el is esik (játék), közben észreveszi a szőnyeg alatt az odadugott mágnest. Kiveszi onnan, és maga mögé ledobja a földre. Újból felemeli a baltát, és a tuskóra akar suhintani. Most a mágnes hátrarántja a baltát, és a bohóc hátraesik (játék). Most az első bohóc gondol egyet, felveszi a mágnest, és a tuskó alá helyezi. Most felemeli a baltát, suhint vele, a tuskót eltalálja, és a tuskó négyfelé szétesik az egy ütésre. Összeszedi a fadarabokat baltával a kezében, mint aki a dolgát jól végezte, elhagyja a porondot.