18. Szódavíz passage

Két bohóc a porondon találkozik. Az első bohóc elmeséli a második bohócnak a kalandját, ami ma történt vele. A második bohóc nagy figyelemmel hallgatja. Első bohóc: „Képzeld csak, sétálok az utcán, és amint sétálok, látom azt, hogy az egyik háznak az első emeleti ablakából füst és tűz csap ki, egyszer csak megjelenik egy nő az ablakban, és segítségért kiált. Én rögtön láttam, hogy a nő nagy veszélyben van, és valahogyan segíteni kell. Tudod, én egy bátor ember vagyok”. Második bohóc helyesli: „Igen, te bátor ember vagy”. Első bohóc folytatja: „Körülnéztem, de vizet nem láttam sehol. De egyszercsak arra jött egy szódás kocsi, tele szódásüvegekkel. Kikaptam egy üveget a szódáskocsiból" (a porondmester most átnyújt egy nagy üveg szódásüveget az első bohócnak), az első bohóc tovább magyaráz: „amint mondtam, felkaptam egy szódásüveget, és elkezdtem spriccelni az ablakot” (közben a kezében lévő szódásüveggel összespricceli a második bohócot, aki a nagy izgalomban első pillanatra ezt észre sem veszi, annyira el van merülve a mesében. Mikor az első bohóc jól összespriccelte a társát, és befejezte a mesét, akkor kapcsol csak, hogy őt lóvá tették, és ott áll csuromvizesen). Sírni kezd, az első bohóc vigasztalja, hogy ez csak egy tréfa volt, de a harmadik bohóc, aki közben bejött, és nem ismeri ezt a jelenetet, ajánlja, hogy csinálja meg vele. A második bohóc örül az ajánlatnak, odarohanva a harmadik bohóchoz, össze-vissza beszél mindent, hogy az hallgassa meg az ő történetét, illetve hőstettét, amit ma vitt véghez. A harmadik bohóc érdeklődve hallgatja a mesét. (A szódásüveg még mindig az első bohócnál van.) A második bohóc elkezdi a mesét, persze össze-vissza hadar mindenféle butaságot, és minden pillanatban a szódásüveget kéri az első bohóctól. Az első bohóc még nem adja oda, mondván, hogy még nem tartanak ott. Mikor a második bohóc a sok butaság után végre oda lyukad ki, hogy a szódásüvegre lenne szükség, az első bohóc odaadja neki, és mikor a harmadik bohócot kéne lespriccelje, a szódásüveget maga felé tartja, és úgy nyomkodja, tehát a víz az üvegből ismét őrá fröccsen. Nagyokat nevet, csak aztán jön rá, hogy saját magát csapta be, mert ismét ő lett vizes.