20. Putty-putty passage

Bohóc bejön a porondra, bal kezében két ½ literes sörös korsóval, a jobb kezében egy széket húz maga után. A porond közepén lehelyezi a széket, és az egyik korsót ráteszi. A kezében lévő korsót felmutatja a közönségnek, hogy üres. Majd a jobb kezével benyúl a mellénye zsebébe, és onnan kivesz egy tojást (fatojást). A fatojás egy nagyon erős fekete cérnával, ami kb. 40 cm hosszú, a felső mellénygombhoz van erősítve (persze a közönség ezt nem tudja). Most a jobb kézzel elővett tojást a bal kézben tartott korsóba helyezi bele. Azt kissé megrázza, amivel bizonyítja azt, hogy a tojás a korsóban van. Most a jobb kezével a székről felveszi a másik korsót is, a két korsót most összeütögeti, és egy néhány szót mond, pl. putty-putty-putty”. Ugyanekkor a tojás a bal korsóból felemelkedik, és a mellette tartott másik korsóba átesik. Ugyanezt csinálja visszafelé, a jobb korsóból ismét a balba. Minden alkalommal, mikor a tojás átvándorolt a másik korsóba, a két korsót széjjelveszi, jelezvén, hogy a két korsó különálló. A tojás az egyik korsóból a másikba úgy kerül át, hogy a korsót, amiben a tojás van, kicsit eltávolítjuk testünktől, a tojás persze cérnán a mellényünkhöz van erősítve. Ha eltávolodik a korsó a testünktől, a tojás felemelkedik a korsóban, és mellette lévő korsóba átpottyan. Befejezésül, hogy poénja legyen ennek a vicces mutatványnak, négyszeri vagy ötszöri csere után mind a két korsót a két karunkkal lefelé tartjuk, ami által láthatóvá válik a gombon lógó tojás. Így le is lesz leplezve a mutatvány, amit persze nevetés követ.