28. Sok pohár passage

Két bohóc a porondon valami kis akrobatamutatványt mutat be. Az első bohóc pl. bukfenc után belenyúl a kabátja zsebébe, és kivesz egy decis poharat, amiben folyadék van (bor, limonádé), és hangosan köszönti a második bohócot, hogy „Egészségére!”, s a poharat átadja a második bohócnak. (A közönség részéről meglepő, hogy az a bohóc, aki az előbb bukfencezett, hogyan vehet elő a zsebéből egy folyadékkal telt poharat.) Újból móka, bukfenc, első bohóc ismét egy pohár italt vesz elő. Újból köszönti vele a második bohócot. Ily módon négyszer-ötször megismétli a pohár elővételét. Utoljára valamilyen ugrás befejezéseképpen átesik a porond szélén, és átesés után ugyancsak elővesz egy, két vagy három literes korsót, ami szintén folyadékkal van tele, és hangosan „Egészségünkre!” kiáltással visszamegy, illetve elhagyja a porondot. A közönség számára persze megfoghatatlan, hogy miként lehetséges ez. Egy nagy korsót folyadékkal telve a kabátból elővenni??!

Instrukció: A zsebből elővett 1 decis poharakon gumikupak van, amit a bűvészek is használnak. Tehát a folyadék a zsebben nem ömlik ki, de mielőtt elővenné a zsebéből, a kupakot még a zsebében leveszi a pohárról. A nagy korsót pedig úgy veszi elő, hogy a manézson kívül, ott, ahol a közönség első sora kezdődik, a porond széléhez egy kis faládikó van szögezve, amiben a két-három literes korsó elfér. A korsót itallal telve már az előadás előtt belehelyezzük a kis faládikóba, aminek a nyílását egy picurka függöny takarja. A bohóc mikor keresztülesik a porondszélen, úgy kell azt kiszámítania, hogy ott, ahol a ládikó van, ott essen le a porondról. Ekkor benyúl a ládikóba, onnan kiveszi a korsót, a kabátja alá tartja, majd felállva úgy tesz, mintha onnan venné ki. Ha az első bohócnak nem sikerül teljesen észrevétlenül végrehajtani ezt a műveletet, valaki esetleg a közönség első sorai közül észreveszi, az nem baj. A nagy többség nem látja, és nem is tudja.