29. Lóidomító passage

Lóidomítás után a két bohóc bejön a porondra. Az első bohócnál egy normális ostor van. Kijelenti, hogy egy nagyszerű idomítást fog bemutatni. A második bohóc kérdi, hogy kivel. Az első bohóc mondja: „Te leszel a ló, és én leszek az idomító. Szaladj!” A második bohóc nem akar szaladni, erre az első bohóc az ostor nyelével egy nagyot vág a második bohóc hátára. Ez az ütés hangosan fog szólni, mivel a második bohócnak a hátán egy falap van, természetesen a kabátja alatt. Az ütést kétszer-háromszor is megismétli, most a második bohóc félelmében szaladni kezd körös-körül a porondon. Az első bohóc ostorával csattint, és olyan szavakat használ, mint a lóidomító, és hajtja a második bohócot. Két-három kör után magához hívja az első bohóc a második bohócot, és úgy, ahogy a lovakkal szokták, előbb ágaskodni hagyja, majd térdre kényszeríti a második bohócot. A térdre kényszerítésnél a második bohócnak üti is a sípcsontját, mint a lovaknak, ahová szintén lapos fadarab van erősítve a nadrág alatt. Nagyon viccesen hangzik az ütés. Mikor a második bohóc végre térdre ereszkedett, az első bohóc megköszöni a tapsot, majd a zsebébe nyúl, egy kockacukrot vesz elő, és úgy tesz, mintha a második bohóc szájába akarná tenni a jó munkájáért, közben ő maga eszi meg a cukrot. Nagy gesztussal eldobja az ostort, és kifelé akar indulni. Most a második bohóc felveszi az ostort, és végigcsinálja mindazt vele, amit az első bohóc ővele csinált. De a végén nem kockacukrot vesz elő a zsebéből, hanem egy kis köteg szalmát vagy szénát, és azt nyomja az első bohóc szájába, aki még mindig térdel.