31. Menyasszony passage

Két bohóc beindul a porondra. Elől az első bohóc női ruhában (a női ruha persze vicces legyen, kalap a fejen, paróka, szimpatikus legyen). Mikor az első bohóc kb. a porond közepére ér, ahol cicomázza és púderozza magát, megjelenik a második bohóc az artistabejáraton, ott ahol az előző bejött, elegánsan öltözve, két hatalmas bőrönddel a kezében (a bőröndöknek valóban nagynak kell lenni, hogy hihetővé váljék, milyen nehéz, és mennyi minden van benne). Mikor a második bohóc az első bohóc mellé ér, lehelyezi a porondra a két bőröndöt, amit támolyogva hozott eddig. Törülgeti magát, majd udvarolni kezd az első bohócnak. Utána kiszól az artistabejáratnál álló rendezőnek, hogy micsoda udvariatlanság ez, mikor látják, hogy itt áll egy csinos nő, és nem hoznak be egy széket, amire leüljön. A porondmester rögtön széket hoz, és elnézést kér a figyelmetlenségéért. Első bohóc (nő) leül a székre, a második bohóc simogatja (játék). A második bohóc most ismét kiszól a rendezőnek, hogy hozzanak egy pohár vizet, mert a menyasszony nagyon megszomjazott. Behozzák tálcán a vizet. Első bohóc iszik (játék). Most feláll az első bohóc a székről, és elindul a közönség-kijárat felé. A második bohóc veszi a két kézibőröndöt, és azt cipelve, utána indul. Mikor a közönség-kijárathoz érkeztek, a porondmester utánuk szól: „Mondják, hová mennek?” Erre a második bohóc válaszol: „A menyasszonyommal, ezzel a tündérvirággal most megyünk az anyakönyvvezetőhöz, ugyanis most kötünk házasságot (ezt mind kedvesen mondja, mint aki nagyon imádja a menyasszonyát). „Igazán nagyon kedves, nagyon szép, sok szerencsét kívánok a házasságukhoz!” A két bohóc átmászik a manézs-szélen, és eltűnnek (egy pillanatra teljesen sötét lesz, jelezvén, hogy az első rész befejeződött, utána ismét teljes világítás). A két bohóc most visszajön. Elől a második bohóc nagy büszkén, peckesen, fölényesen, utána az első bohóc (nő) cipeli a két kézibőröndöt (majd megszakad). A porondmester csodálkozva nézi a visszatérőket, megbotránkozva kérdi a második bohóctól, hogy mit jelentsen ez (mármint, hogy a nő viszi a bőröndöt)?? A második bohóc csak legyint, és azt mondja: ”Semmi, most már a feleségem!”