33. Kis vizes passage

Első bohóc széket húzva maga után, hangszerrel a kezében bemegy a porondra. A porond egyik részén elhelyezi a széket, köszön a közönségnek, nekikészülődik, majd bemondja: „Koncert”. Kalapját a székre helyezi, és elkezd valamit trombitálni. A második bohóc közben bejön, látja kollégáját zenélni, és ugyanakkor észreveszi a széken lévő kalapot is. Kiszalad, hoz egy pohár vizet, s azt beleönti a széken lévő kalapba. Utána tapsolás, felszólítja az első bohócot, hogy hagyja abba a zenélést. Különben is telefonhoz hívják (az első bohócot). Az első bohóc lehelyezi hangszerét a székre, veszi a kalapját, fejére teszi, persze a kalapban lévő víz a fejére ömlik. Második bohóc kineveti. Az első bohóc mérgesen elhagyja a porondot Most a második bohóc felveszi a széken lévő hangszert, amit az első bohóc otthagyott, és most ő akar koncertet rendezni. Be is mondja, ”egy opera következik” (móka) és zenélni kezd. Első bohóc most közben visszajön, és észreveszi a második bohóc kalapját a széken, amit ő szintén a székre helyezett. Az első bohóc most kiszalad, és szintén egy pohár vízzel tér vissza, amit a második bohóc széken lévő kalapjába önt. Utána ő ugyanúgy tapsol mint az első, megállítja zenélésben a második bohócot, és mondja neki, most őt hívják telefonhoz. A második bohóc indul kifelé, de az első bohóc utána szól, hogy a kalapját otthagyta. Második bohóc visszamegy a kalapjáért, a trombitát a székre helyezi, és kalappal a kezében kifelé indul. Most az első bohóc utána szól, hogy a kalapját tegye a fejére. Erre a második bohóc belenyúl a kalapjába, amibe az első vizet öntött, abból kiemel egy pléhbetétet, amibe tulajdonképpen az első bohóc a vizet öntötte, kalapját a fejére helyezi, és első bohóc csodálkozására a betétben lévő vizet az első bohóc arcába önti. Második bohóc kiszalad, első utána.

Instrukció: Ehhez a jelenethez lehetőleg egy keménykalapot kell használni. Az a betét, ami a második bohócnak a kalapjában van, pléhből készült, feketére van festve, akárcsak a kalap, és olyan nagy, hogy a kalapban jól elfér. Persze a közönség ezt nem tudja, és ezért frappáns a vége. Ha a bohócok nem tudnak zenélni, illetve hangszeren játszani, akkor a jelenetet énekléssel is meg lehet oldani ugyanígy.