37. Konyak passage

Két bohóc széken ülve énekel a porondon, vagy valamilyen hangszeren játszik. Egy kis idő múlva megjelenik a harmadik bohóc egy csokor virággal a kezében (művirág). Mikor a két széken ülő bohóc mögé ér, csínyt eszel ki, és a kezében lévő csokor virágot, ami egy hosszú fekete cérnára van erősítve, nagy lendülettel a két bohóc elé dobja. Azt a látszatot kelti, hogy a virágot a közönség soraiból dobták be. A két bohóc észreveszi az elébük pottyant virágcsokrot, felállnak és a virágért akarnak menni, de azon vitatkoznak, hogy tulajdonképpen kit is illet a virág. A harmadik bohóc észrevétlenül figyeli mögöttük a jelenetet. A második bohóc elindul, hogy felvegye a virágot, de közben hajlongással köszöni a közönségnek ezt a figyelmességet (mármint, hogy virágot kapott). Mikor lehajol a virágért, a harmadik bohóc azt hirtelen elrántja, és utána nagy nevetve, maga után húzva a cérnán, kiszalad a porondról. A második bohóc ott áll leforrázva. Becsapták. Első bohóc borzasztóan nevet. Utána megnyugszanak, majd ismét leülnek és énekelnek. Kis idő múltán megjelenik ismét a harmadik bohóc, tálcával a kezében. A tálcán ital van (limonádé, bor, málna), a pohár mellett a tálcán egy kis szalvéta van (fehér zsebkendőcske). A harmadik bohóc a kezében tartott tálcával a két éneklő bohóc elé áll (kb. 3-4 méternyire előttük). A két éneklő bohóc most észreveszi az előttük álló harmadik bohócot a tálcával a kezében. A két éneklő bohóc most lassan feláll, és vár. A harmadik bohóc mosolyogva elindul a két bohóc felé, és mikor már egy lépésnyire van tőlük, megáll ott, és a tálcát kedvesen átnyújtja az első bohócnak. Az két kézzel el is veszi a tálcát, és maga előtt tartja. Most a harmadik bohóc leveszi a tálcáról a kis kendőcskét, azt széjjelnyitja, és betűri a kendőt az első bohóc nyakába. Az első bohóc nyugodtan tűri a játékot. A második bohóc csendben figyel, de az első bohóc mellett áll. Most a harmadik bohóc leveszi a tálcáról, amit az első bohóc tart, a pohárka italt, nagy gesztussal megszagoltatja az első bohóccal, majd annak szájához érinti, mintha azt meg akarná itatni, de közben elfordul, és a legnagyobb nyugalommal ő issza meg a pohárban lévő italt (a harmadik bohóc). Ezután a poharat visszahelyezi a tálcára, amit az első bohóc még mindig tart, majd kivéve a kendőt az első bohóc nyakából, annak száját megtörli, utána a kendőt visszadobja a tálcára, elveszi a tálcát az első bohóctól, és mint aki jól végezte dolgát, indul ki a porondról. A második bohóc nagy nevetésbe kezd. Kineveti az első bohócot, és mondja, hogy őt nem lehetne így becsapni. Közben ismét megjelenik a harmadik bohóc, ismét tálcával a kezében, teli pohárral, és ugyanúgy a bohócok elé áll, akik őt most némán figyelik. A harmadik bohóc ismét elindul feléjük, de most a tálcát a második bohócnak akarja átnyújtani. A második bohóc a bal kezével el is veszi a tálcát, de a jobb kezével hirtelen egy kis revolvert ránt elő a zsebéből, amit ráfog a harmadik bohócra. A harmadik bohóc megijed, és hátrál. A második bohóc most az átvett tálcát kissé balra tartja, az első bohóc elé. Az első bohóc a legnagyobb nyugalommal leveszi a pohár italt a tálcáról, amit a második bohóc persze nem vesz észre, hisz ő revolverével a harmadik bohócot tartja szemmel. Közben a második bohóc nagy nevetve mondja a harmadiknak: „Én nem vagyok olyan mafla, mint a barátom. Az én számat te nem fogod megtörölni”. Közben az első bohóc, aki már megitta az eléje tartott italt, a tálcáról leveszi a kendőcskét, és a revolvert tartó második bohócnak megtörli a száját, majd a kendőcskét visszadobja a tálcára, kiveszi a tálcát a második bohóc kezéből, és a legnagyobb nyugalommal a tálcával a kezében, egyszer kétszer visszanézve a két ámuló bohócra, elhagyja a porondot.