41. Gyertyaevés passage

Első bohóc bejön a porondra, kezében egy lapos gyertyatartóban gyertya van. Meggyújtja a gyertyát, és körülnéz, vajon hová tehetné le. Az égő gyertyát most a porond szélére helyezi, közvetlenül a közönség első sora elé. Utána eltávolodik a gyertyától kb. 4-5 méterre, revolvert vesz elő a zsebéből, és megcélozza az égő gyertyát, mintha azt el akarná lőni. Közvetlenül a gyertya mögött lévő néző, a revolvert látván, arrébb húzódik, hisz a gyertyával együtt ő is beleesik a célpontba. Izeg-mozog a nő a helyén (az illető egy beültetett személy, lehetőleg nő legyen), majd kezével arrébb tolja az égő gyertyát a porondon, hogy ne ő előtte legyen. A bohóc közben visszahelyezi a gyertyát a nő elé (itt nagyon sok játék adódik, és ha jól adják elő, nagyon nagy nevetést válthat ki). A nő most már láthatólag nagyon fél a revolvertől, olyannyira, hogy mikor a bohóc ismét ráfogja a revolvert, fel is kel a helyéről, és elhagyja a cirkusz nézőterét. Persze ezt a bohóc játékkal követi, most a bohóc veszi a gyertyát, és most a porondon megjelenő porondmesternek adja oda. A porondmester sem hajlandó tartani, és így az első bohóc kijelenti, hogy sajnálattal, nem tudja a mutatványát bemutatni. A porondmester a gyertyát ki is viszi a porondról. Ebben a pillanatban megjelenik a porond bejáratánál a második bohóc, nagyon lassú mozdulatokkal és nagyon viccesen öltözve. A jobb hóna alatt egy kis kerítésdarabot, illetve kis kaput hoz, lassan a porond közepe felé tart. A porondmester most beszél, hogy a céllövő mutatványhoz, íme, egy jó partner. A második bohóc most lehelyezi a kis kaput a porondra, kopog rajta, mintha lakásba menne be, szép lassan kinyitja a kis kapunak az ajtaját, megtörli a két lábát, szép óvatosan átlép a kis ajtón, maga után azt becsukja, és nyugodtan áll. Az első bohóc ezt szótlanul nézi. Most a porondmester ismét visszahozza a gyertyát. Az első bohóc meggyújtja a gyertyát, és a második bohóc kezébe adja, aki eddig bambán állt a kis kapu előtt. A gyertya átadása után, amit a második bohóc a kezében tart, az első bohóc eltávolodik a gyertyától, ismét előveszi a revolverét, és társára fogja. A második bohóc most észreveszi a ráfogott revolvert, remegni kezd, lassan lehelyezi a gyertyatartót a földre, veszi a kalapját, amit előzőleg már az első bohóc a gyertya átadásakor fejéről levett, felveszi a kalapját, de ezeknél a mozdulatoknál állandóan a revolvert nézi. Majd kalappal a fején megfordul, kinyitja újból a kiskaput, keresztüllép rajta, maga után becsukja, felveszi a hóna alá, és úgy, ahogy jött, el akar menni. Most az első bohóc hangosan nevetni kezd. Majd rászól a második bohócra, és visszahívja. Magyarázza neki, hogy nem kell félni, ő biztos a mutatványában. Fel is ajánl a második bohócnak egy bizonyos összeget, ha segédkezik a mutatványa bemutatásánál. Az ajánlat hallatára a második bohóc leteszi a kiskaput, és ismét megfogja a gyertyát. Ahogy azt tartja, kissé felemeli, így a gyertya az orrát megégeti (nagyon sok játék). Most az első bohóc elfordul, s magyarázza a közönségnek, hogy tulajdonképpen mit is fog csinálni. Ezalatt a második bohóc, ahogy tartja a gyertyát, és azt nézegeti, gondol egyet, szájához emeli, és megeszi a gyertyát (a gyertya tulajdonképpen egy papírhenger, aminek a végében 1 cm-es kis gyertyadarab van, persze így is azt az illúziót kelti, mintha egy rendes gyertya lenne). Mikor a gyertyát a szájához emeli, utolsó pillanatban leheletével annak lángját eloltja, és így a gyertyát a szájába tudja venni. Persze kis gyakorlat kérdése az egész. A gyertya megevése után persze sok játék adódik, az ujjait nyalogatja, a gyertyatartót, megjátszva azt, mintha valami csemegét evett volna. Az első bohóc persze elfordulva magyaráz. Mikor a második bohóc a gyertyát megette, és játékát befejezte, akkor fordul oda csak az első bohóc, és látja, hogy nincs gyertya. Majd felkiált: „Te szerencsétlen, megetted a gyertyát, hol a gyertya?” Ekkor a második bohóc már kissé rángatózik, a hasát fogja, mint akinek görcsei vannak, és ezeknél a mozdulatoknál zsebébe nyúl, és megnyom egy kis villanykapcsolót (körtekapcsoló), ami által a nadrág fenekén kigyullad egy kis villanykörte (normál zseblámpa-körte), és a hasát fogva, forgolódva a porondon, hogy az égő lámpát minden oldalról jól lássák, kiszalad a porondról. Első bohóc utána.

Instrukció: Az első gyertya, amit az első bohóc a közönség elé helyezett, az egy normális gyertya volt, amit a porondmester később kivisz. A gyertya megevéséhez így már a preparált gyertyát használjuk. A villanykörtének, ami a nadrág közepén kigyullad, azon a helyen egy kis foglalat van, ami bele van varrva a nadrágba. A zsebben van a kis körtekapcsoló, ugyancsak egy kis száraz elem. Persze, ennek a kapcsolását villanyszerelő könnyen megoldja.