42. Ügyességi verseny

Két bohóc vitatkozik a porondon, hogy melyikük ügyesebb. Az első bohóc azt állítja, hogy amit ő csinál, azt a második bohóc nem tudja utánacsinálni. Sőt annyira mennek, hogy egy versenyt rendeznek, behívják a porondmestert, hogy ő legyen a bíró. Most bekérnek egy széket, és a két bohóc a székre helyez egy-egy pénzdarabot. Ez lesz a tét. A második bohóc mindent utána tud csinálni, amit az első bohóc mutat, akkor megnyeri a széken lévő pénzt. Most kezdik a versenyt. A porondmester a porond közepén áll, tehát ő a döntőbíró. Az első bohóc egy bukfencet csinál, s mondja a második bohócnak, hogy csinálja utána. A második bohóc szintén csinál egy bukfencet. Most az első bohóc valami tánclépést mutat. A második bohóc ezt is utána csinálja. Utána az első bohóc egy cigánykereket csinál, második bohóc ezt is utánacsinálja. Most az első bohóc egy picit gondolkozik, majd letérdel a porondmester mögött, aki kissé terpeszállásban áll a porond közepén, és annak lába alatt négykézláb keresztülbújik. A második bohóc ezt is utánacsinálja. Mikor a második bohóc a porondmester lába alatt keresztülbújt, és ismét felegyenesedik, mert hisz négykézláb bújt keresztül, akkor az első bohóc gyorsan keresztülbújik a második bohóc lába alatt, és gyorsan felállva mondja neki: „Na, te nagy legény, ezt csináld utánam!” A második bohóc bambán néz és forgolódik, természetesen a saját lába alatt nem tud keresztülbújni. Az első bohóc most a székhez megy, elveszi a két pénzdarabot, megnyerte a fogadást, s nagy büszkén elhagyja a porondot.