43. Fütyülő passage

A bohóc csetlik-botlik a porondon. Tevékenykedik, mintha segítene a kellékek rendezésében, majd egy fütyülőt (sípot) vesz elő a zsebéből, és hangosan fütyülve irányítja a műszakiak munkáját. Erre bejön a porondmester, és figyelmezteti a bohócot, hogy ne fütyüljön annyit, mert ez zavarja a közönséget. A bohóc egy pillanatra abbahagyja a fütyülést, és mikor a porondmester indul ismét kifelé, megint fütyülni kezd hangosan. A porondmester ismét visszasiet, és most már szigorúan meginti a fütyülő bohócot. Az megint abbahagyja a fütyülést. A porondmester ismét eltávozik. Most a bohóc, hogy bosszantsa a porondmestert, ismételten fütyülni kezd. A porondmester most dühösen visszaszalad a bohóchoz, de mikor a bohóc meglátja a feléje szaladó porondmestert, úgy csinál, mintha lenyelte volna a sípot (játék). A porondmester most megnyugszik, megfordul, a bohóc ismét fütyül, és mikor a porondmester ismételten feléje fordul, úgy csinál, mintha a közönség közé dobná a sípot. A porondmester nézi is a közönséget, hogy vajon hová eshetett a síp. Ez alatt a bohóc ismételten a sípjába fúj. A porondmester ismét odafordul. Most a bohóc úgy tesz, mintha valahova gyorsan eldugná a sípot (pl. szőnyeg alá, ha van bent a porondon). Míg a porondmester a szőnyeghez megy, hogy megnézze, ott van-e a síp, a bohóc ismét fütyül. A porondmester most egészen közel szalad a bohóchoz, aki csak fújja továbbra a sípját. Mikor egy pillanatra a porondmester elfordul, a bohóc a sípot, amin egy kis kampó van, ráakasztja a porondmester hátára, s most mikor a porondmester megfordul, a bohóc mutatja, hogy nála nincs is síp, mind a két keze üres. A porondmester megnyugszik, elfordul, a bohóc is leakasztja a sípot a porondmester hátáról, és újból hangosan sípol. Most a porondmester elkapja a bohóc kezét, és elveszi tőle a sípot, és indul kifelé. Alighogy eltávozott a porondmester, a bohóc egy második sípot vesz a zsebéből elő, és most már azt fújja. A porondmester újból visszarohan, szidja a bohócot, és elveszi tőle a második sípot is. Újból indul kifelé. A bohóc egy harmadik sípot vesz elő a zsebéből, és azt kezdi fújni. A porondmester, aki már nagyon dühös, újból a bohóchoz rohan, de most már ő is az előbb elvett síppal a szájában, össze-vissza fütyül, akárcsak a bohóc. Tehát fütyülve veszekszenek, mintha az egyik túl akarná fütyülni a másikat. Majd a porondmester a kabátjánál fogva nyakon ragadja a bohócot, a bohóc úgyszintén a porondmestert, és egymást ráncigálva, fütyülve indulnak kifelé a porondról. (A fütyülést addig nem hagyják abba, amíg ki nem értek a porondról.)