45. Kötéltánc paródia (lehetőleg kötéltáncos szám után)

Az első bohóc két széket húz be a porondra. A két széket egymástól kb. 4 m. távolságra elhelyezi, tehát a két szék egymással szemben van. A magával hozott kb. 5 m. hosszú kötélnek az egyik végét az egyik szék ülőkéjének a magasságában megköti, majd a másik végét a másik székhez köti ugyanígy. Ennél a kötözésnél nagyon sok játék adódik, mert mikor a második székhez köti a kötelet, elrántja az első széket. Majd odaszalad az első székhez, hogy azt felállítsa, akkor elrántja a második széket. Ezt a játékot párszor megismétli. Amikor ezt befejezte, tapsol egyet, és megjelenik a porondon a második bohóc. Női ruhában, vagy egy kis balettszoknyában, fejdísszel a fején és nagy legyezővel a kezében, ahogy a kötéltáncosok szoktak. Kis játék. Az első bohóc bemutatja a közönségnek a második bohócot, mintha egy nagy kötéltáncos művésznő lenne. A második bohóc a legyezővel a kezében fellép a székre, és a lábával próbálja a kötélnek feszességét (hisz a kötél a két szék közt most kifeszítve van), készülődik a kötéltáncos produkcióhoz, majd gondol egyet, súg valamit az első bohócnak, az letérdel, illetve négykézlábra ereszkedik a szék előtt, úgy hogy a kötél a háta közepét érje. Most a második bohóc óvatosan rálép a földön térdelő bohóc hátára, egyensúlyozást mímelve a legyezővel. Az első bohóc négykézláb, úgy ahogy van, lassan elindul a másik szék irányába, persze a hátán van a második bohóc. Amikor a másik székhez ér, ott a második bohóc ráugrik a székre, mint aki jól végezte mutatványát, csókot dobál a közönségnek, hajlong, és tapsot vár. Az első bohóc most megfordul a földön, és ugyanígy, mókásan a hátán visszaviszi a szemben lévő székre a bohócot. Az ott nagy gesztussal ismét a székre ugrik, majd onnan a földre, közben az első bohóc is felkel, gratulál a kötéltáncosnőnek, most már elől állnak, a kötél előtt, és nagy hajlongva hátrálnak, úgy, hogy a végén mindketten keresztülesnek a mögöttük lévő kötélen. Kis veszekedés, felkelnek, a második bohóc a kezében lévő legyezőt, ami tulajdonképpen csak papírral van beragasztva, az első bohóc fejéhez üti, a legyező keresztülszakad, és a rámája az első bohóc fején marad… Így szaladnak ki a porondról.