46. Foghúzás passage

Az első bohóc nagy sírással jön be a porondra. Az álla egy hatalmas kendővel van felkötve. A foga fáj jajgatva, sírva rohangál a porondon, közben a szeméből vízsugarak jönnek, mintha nagyon sírna (erre a sírásra van egy speciális apparát, ami vékony gumicsővel egy gumilabdában végződik, és a zsebében van összekötve – rajz szerint). Most bejön a második bohóc. Látja társát sírni, majd vállalkozik arra, hogy fájdalommentesen kihúzza a társa fogát. Az első bohóc csak jajgat, és a szeméből kijövő vízsugarakkal lespricceli a bohóctársát. Most a második bohóc kb. egy 5 m. hosszú kötelet hoz be. Leülteti a síró bohócot a porond szélére, és a kötélnek az egyik végét, amin egy karabiner van, beakasztja annak a nagy fognak a karikájába, amit az első bohóc a nagy kendővel, amivel az álla fel van kötve, takar (persze ezt a műveletet a közönség nem látja). Ezek után a második bohóc megkér két műszakit is, hogy segítsen neki a foghúzásban. Számolnak hármat, majd kirántják azt a nagy fogat, amit az első bohóc eddig takart. Tehát kihúzták a fogát. (Az első bohóc, mikor a kötelet húzzák, két kezével a kendőn keresztül fogja, illetve tartja a fogat, nehogy az idő előtt onnan kiessen. A fog kb. 15 cm magasságú, három v. négy gyökeres fából készült fog, persze ügyesen befestve, mintha valódi lenne.) A foghúzás után az első bohóc leveszi a kendőt a fejéről, és boldogan megköszöni, hogy a társa megszabadította a fogfájástól, és nagy boldogan elhagyják a porondot. A második bohóc a kihúzott nagy fogat a kötélen lóbálva viszi ki a porondról.