49. Pénzdobás a tányérba

A bohóc egy széket maga mögött húzva jön be a porondra. Majd bemutat egy üres porcelántányérkát, amit a székre helyez. A tányérkát egy kis fehér kendőcskével letakarja. Ezután a széktől kb. 2-3 méternyire eltávolodik, majd elővesz egy fém pénzdarabot, és ismerteti a mutatványát a közönségnek. Kijelenti, hogy képes a kezében felmutatott pénzdarabot láthatatlanul beledobni a széken lévő tányérkába. A pénzdarabot felmutatja, majd ügyesen a tányérka felé dobja (persze a pénzt nem dobja ki a kezéből, hanem bűvészmozdulattal, sanzsírozással oldja meg a dolgot, tehát tulajdonképpen a pénz a kezében marad, csak a mozdulata kelti azt a látszatot, mintha a pénzt a tányér felé dobná). Mikor a pénzt a kezéből kidobta, ugyanakkor egy kis koppanás is hallatszik, mintha a pénz láthatatlanul valóban a kendőn keresztül a tányérkába pottyant volna. Ezt a mutatványt kétszer-háromszor megismétli, a pottyanás a pénzdobálás után mindig hallatszik. Mikor, mondjuk, a harmadik dobásnak a koppanása is elhallatszott, megjelenik a porond szélén a második bohóc, ugyancsak egy kis porcelán tányérkával az egyik kezében, míg a másik kezében egy 20 cm hosszú pálcikát tart, aminek a végéről vékony spárgán egy kis vasdarab lóg, amit mindig ráejt a tányérkára. Tehát a bohóc elárulja az első bohócnak és a közönségnek a mutatvány trükkjét. Azt, hogy pénzdobásnál a keletkezett kis zörejt, kis koppanást ő idézte elő a kulisszák mögött. Az első bohóc, mikor észreveszi, hogy kollégája leleplezte, kizavarja a porondról.

Instrukció: Ezt a kis jelenetet vagy az artista-bejárat közelében kell bemutatni, hogy legyen hely a második bohócnak hol megbújni, vagy pedig a közönségbejárathoz közel, akkor a második bohóc kintről tudja a koppanásokat előidézni, valakinek a háta mögül úgy, hogy a nézőközönség azt ne lássa.