50. Nagybácsi (szatirikus passage)

Két bohóc bejön a porondra, felpakolva élelmiszerekkel. Egy-két rúd szalámi, sonka, egy kis zsákban cukor és különböző élelmiszer-csomagok. Minél jobban fel vannak pakolva, annál hatásosabb a jelenet. Mikor a porond közepére érnek, a porondmester megállítja őket, és kérdezi tőlük, hogy hová mennek. Az első bohóc válaszol: „A nagybácsim, aki itt dolgozik a nagy KÖZÉRT-ben (hátra mutat a kezével) küldi ezt a kis csekélységet (rámutat az élelmiszerekre) a nagynénénknek születésnapi ajándékul, aki itt dolgozik a nagy Áruházban (és előre mutat). A porondmester mondja: „Igazán nagyon nagyon kedves, csak vigyék óvatosan, nehogy valamit elveszítsenek” (a két bohóc elindul, és a közönség-bejárat irányában elhagyják a porondot. Pár pillanat múlva visszajön a közönségbejárat felől ugyanez a két bohóc, de már nem élelmiszerekkel, hanem textíliákkal, vég szövet, inganyag, kendők, sálak stb.) Mikor a porond közepére érnek, a porondmester megállítja őket, és kérdezi tőlük: „Mondják, hová mennek megint ezzel a sok szép textilféleséggel?”Az első bohóc válaszol: „A nagynéném, aki itt dolgozik a nagy Áruházban (hátramutat) küldi ezt a kis csekélységet a nagybácsinknak, aki itt dolgozik a KÖZÉRT-ben”. A bohóc most előremutat. A porondmester csóválja a fejét és mondja: „Igazán nagyon szép ajándék (gúnyosan) vigyék csak, el ne veszítsenek valamit!" A két bohóc elhagyja a porondot az artista-bejáratnál. Pillanatok múlva ugyanitt a porondra visszajön a két bohóc, de most már lehorgasztott fővel, szomorúan, az egyik egy kenyeret szorongat a hóna alatt, a másiknál egy kis ételhordó van. Így mennek keresztül a porondon. A porondmester csodálkozva nézi őket, majd megkérdezi tőlük: „Mondják, hát most hová mennek?” A két bohóc egyszerre válaszol: „Ebédet viszünk a bácsinak meg a néninek!” A porondmester kérdi: „Hová?” Az első bohóc válaszol, nagy szomorúan: „A Markóba!” (börtönbe)