51. Ellenőrzés (szatirikus passage)

Két bohóc bejön a porondra, hatalmas könyvet hoznak a hónuk alatt, írógépet, aktákat és egy nagy pecsétnyomót, stb. A porondmester a porond közepén megállítja őket, és megkérdi tőlük, hogy hová mennek. Az első bohóc válaszol: ”Ellenőrző körúton vagyunk, és most ide megyünk, szembe az italboltba (előre mutat) ellenőrizni, hogy rendben van-e minden.” Porondmester: „Úgy? Az italboltba mennek ellenőrizne? Nagyon helyes, csak jól végezzék a munkájukat”. A két bohóc elöl a közönségbejáratánál nagy buzgón elhagyja a porondot. Pillanatok múlva ugyanez a két bohóc megjelenik a porondon ott, ahol kimentek, de most már nagy hangon énekelve „Csak egy kislány van a világon”! Dülöngélnek, feltűnően italosak. A zsebükben, a hónuk alatt, a kezükben boros üvegek vannak. Az egyiknél egy nagy demizson van. Persze az első felszerelésük, a könyv, pecsétnyomó stb. szintén náluk van. Nagy tántorogva a porond közepére érnek, s hangosan énekelnek. A porondmester (porond közepén megáll) megkérdi tőlük: „Na, hogy sikerült az ellenőrzés? Rendben találtak-e mindent?” A két bohóc kórusban válaszol: „Nem volt ott semmi baj! Mindent a legnagyobb rendben találtunk." És tántorogva indulnak kifelé a porondról, és közben hangosan énekelnek. A porondmester cinikusan néz utánuk.