Vasárnapi Újság XLVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM. BUDAPEST, 1901. ÁPRILIS 14.

MI ÚJSÁG?

Barnum és Bailey czirkusza és állatsereglete húsvét vasárnapján kezdte meg fővárosunkban két hétre tervezett előadásait. A látványosság híre már ideérkezte előtt is fölkeltette a közönség figyelmét s ideérkeztekor a keleti pályaudvaron nagy néptömeg várta a nagyszámú személyzet részére való és mindenféle látnivalóval telt különvonatokat.

A «Tattersall» ilyes czélokra alkalmas helyiségeiben ütötték fel tanyájukat az amerikai vendégek, kik közt több magyar is van, — s előadásaik megkezdésekor, valamint a következő napokon is seregestül tódúlt a látni vágyó közönség a nézőtérre, úgy, hogy sokan a nagy tolongásban mentől kevesebbet láthattak a mutatványokból, melyeknek főkép óriási méretei és tömege lepik meg a látogatót.