MTI 1947. szeptember 05. 12. oldal

Magyar Országos Tudósító (MOT)

A Fővárosi Nagycirkusz bérbeadásának ügye elevenedett fel egy becsületsértési ügyben.

A Büntető járásbíróságon Dr. Csépay József alelnök tárgyalta azt a becsületsértési és rágalmazási feljelentést, amelyet Árvai Rezső, a fővárosi nagycirkusz egyik engedélyese indított  Müller  Lajos, a mutatványosok titkára ellen. A feljelentés szerint Müller előbb nyomtatott röpcédulán, majd Árvaihoz írt levelében azt állította, hogy Árvai Rezső  hazudik és rágalmazott. Az  ügyben kihallgatták Ehrenthál Teddy színigazgatót, Steiner Dénes Ede artistát, majd Stób Zoltán hírlap írót, aki vallomásában elmondta, hogy annakidején nyilatkozatot adott Müller Lajosnak, amely szerint Árvai Rezső és Göndör Ferenc úgy kapták meg a fővárosi nagycirkusz bérletét, hogy a korábbi bérlő Fényes György és családja halálhírét terjesztették. Az akkori polgármester ennek ellenére függőben tartotta a döntést a bérlet ügyében addig, amíg Fényes György elő nem kerül, de a nemzeti bizottság mégis árváinak és Göndörnek adta ki a koncessziót. Közben kiderült, hogy Fényes György él, s őt a népbíróság három évre eltiltotta foglalkozásának gyakorlásától. Stób Zoltán részletesen adta elő a cirkusz bérbeadásának körülményeit, majd a bíróság Stóbot vallomására megeskette. Balás Béla a mutatványosok elnöke arról vallott, hogy Árvai egy választmányi ülésen azzal gyanúsította, hogy Fényes György igazolása alkalmából 50.000 pengőt kapott, emiatt feljelentést is tett árvái [?] ellen, de tárgyalásra még nem került sor. Ezzel a vallomással szemben Árvai azzal védekezett, hogy a megvesztegetést nem állította, csupán kérdést tett fel, hogy az erről terjesztett hír megfelel-e a valóságnak, és bizalmatlansági indítványt tett a vezetőséggel szemben. A büntető járásbíróság végül is bűnösnek mondta ki Müller Lajost, egy rendbeli rágalmazásban s ezért 300 forint pénzbüntetésre ítélte, míg a  becsületsértés vádja alól felmentette,  az ítélet ellen mindkét fél fellebbezést jelentett be.  /MOT