MTI 1948. január 20. 17. oldal

Magyar Országos Tudósító (MOT)

„Hivatásos artisták és zenészek von [?] tüntető felvonulása a Belügyminisztérium elé”

Ezzel a címmel a MOT mai tizedik számú kiadásában rövid tudósítást közöltünk.

Az esettel kapcsolatban illetékes helyről az alábbiakat közlik:

Kedden délben a magyar hivatásos zenészek és artisták szabad szakszervezetének küldöttsége megjelent Rajk László belügyminiszternél. A küldöttséget a munkanélküli zenészek és artisták népes csoportja kísérte, akik a kapu előtti őrségen helyezkedtek el. Egy táblát vittek magukkal, amelyen a következő felírások voltak: „Le a demokrácia eIlenes amerikai filmekkel!”

A belügyminiszter fogadta a küldöttséget, amelynek szónoka üdvözölte a belügyi kormányzat intézkedését, mellyel egyes amerikai filmszínészek filmjeit Magyarországról kitiltotta. A Szakszervezet küldöttei előadták, hogy az artisták és a zenészek között előforduló munkanélküliség leküzdése végett kérik, hogy a hatóságok engedélyezzék a mozikban zenekarok és varieté műsorok előadását, mint ahogy a legtöbb külföldi államban ez ma is megvan.

Rajk László belügyminiszter kijelentette, hogy a maga részéről a legmesszebbmenően támogatja a szakszervezet kérését. A szakszervezet dolgozzon ki elfogadható tervezetet a munkanélküliség leküzdésére, „Természetesen - mondotta a miniszter - ennek a tervezetnek: összhangban kell  lennie- a demokráciai általános érdekeivel. Nem egy szűk hereréteg szórakozását szolgáló éjjeli mulatóhelyek újra való megnyitásával kell munkaalkalmat teremteni, hanem munkaalkalom biztosításával szolgálja ez a tervezet a dolgozó nép munka utáni üdülését és szórakozását. A magyar demokrácia egyetlen becsületesen dolgozó polgárát sem hagyhatja munka nélkül”

A küldöttség tagjai köszönetet mondtak a belügyminiszternek a támogatásért és megígérték, hogy rövidesen reális tervezetet terjesztenek az illetékes hatóságok elé. /MOT/