MTI 1948. február 05. 4. oldal

Belügyminiszteri szabályozó rendelet az artisták és zenészek működéséről /folytatás/

Nem magyar állampolgárok működési engedélyt pótló érvényes munkavállalási  engedély alapján működhetnek. Ahhoz, hogy valaki artista engedélyt kapjon, legalább 18 évesnek kell lennie,  demokratikus szempontból nem eshet kifogás alá, feltétele az, hogy magyar állampolgár legyen és a szakszervezet véleményezi.  Tizennyolc évesnél fiatalabb korúak  esetében két tanú által hitelesített szülői beleegyezés alapján felmentés kérhető, amennyiben valakitől megtagadnák  az engedély kiadását, úgy az 15 napon belül fellebbezést nyújthat be. Az eddigi zenész engedélyek érvényessége december 31-én jár le. A rendelet nem vonatkozik az állami képesítésű zenetanárokra, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jogosítványával rendelkező  zeneoktatókra, zeneakadémiai végzettségű zenészekre, az opera, vagy rádió zenekarnak tagjaira, az üzemek, rendőrség,  honvédség, bányászok, vasutasok, tűzoltók zenekarainak tagjaira. A véleményezést a zenész, illetve az artista szakszervezet adja, azok, akik sem önálló produkcióval, sem műsor keretében nem lépnek fel, körtáncosi engedélyt  kapnak. Ez az engedély visszavonható, ha közrendbe vagy közerkölcsbe ütközik. A rendelet március elsején lép életbe. /MOT/.