MTI 1948. augusztus 13. 8. oldal

Felülvizsgálják a nutatványosok, a r t i s t á k és mozi üzemvezetők engedélyeit

Fő & Ku/SH/M Ba

A budapesti főkapitányság engedélyügyi alosztályán már régebben f o l y i k a színészek és zenészek engedélyének felülvizsgálása. Most megkezdték a mutatványosok, mozi üzemvezetők

és artisták működési engedélyének, i l l e t v e új arcképes működési engedélyek kiadását. Mutatványos engedélyt ugyanis csak feltétlenül megbízható egyének kaphatnak és csupán azon a. területen és arra a mutatványra használhatják fel, amelyre az engedély szól. A nyomozó tiszteknek eddig sikerült megtisztítani a fővárost az úgynevezett lemezjátékosoktól. Megvizsgálják a kérelmező múltját és egész magatartását, mind p o l i t i k a i , mind erkölcsi szempontból. Ugyanebből a. szempontból szigorítják meg a felelős mozi üzemvezetői engedélyek kiadását is . A múltban ugyanis ezeket – ugyanúgy, mint a mutatványos engedélyeket - a Horthy rendszer és a Sztójay-kormány emberei nyerték el, még akkor is, ha egyidejűleg más foglalkozásuk is volt .

/ f o l y t .leöv./ TL [kézzel]