MTI 1949. december 30. 20. oldal

1950 januárjában megalakul a magyar művészek egységes szakszervezete: a Magyar Művészeti . Dolgozók Szakszervezete

FT/So/Hné NI

Pénteken délben az Ifjúsági Színházban gyűltek össze a színész-, a hivatásos zenész- és artista-, a zeneművész, a filmszakszervezetek és a színházi dolgozók. Dalos Ágnes, a Filmipari dolgozók szakszervezetének főtitkára nyitotta meg az ülést, majd Kertész László, a SZOT kultúrosztályának küldötte tartott beszámolót.

- Az újév első hónapja különösen nagy jelentőségű a magyar művészeti dolgozók életében - mondotta, ekkor kerül sor a színész, zenész, film, artista és zeneművész szakszervezet egyesülésére, a Magyar Művészeti Dolgozók Szakszervezetének megalakulására. A SZOT XVII. kongresszusának határozata alapján a művészeti szakszervetek is megteremtik a művészeti dolgozók által egyre sűrűbben javasolt egységes szakszervezetet. Egyszerűsíteni és erősíteni akarják a dolgozók szakszervezeti életüket és ezt az ''egy üzem - egy szakszervezet" elv megvalósítása lehetővé teszi.

Elmondotta ezután, hogy a művészeti dolgozók nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a munkaversenybe, népköztársaságunk építésébe.

- A Művészeti Dolgozók Szakszervezetének feladata biztosítsa Pártunk irányításával, hogy a művészeti dolgozók eredményesen vegyék ki részüket a szocializmus építéséből. Az egységes művészeti szakszervezet megalakításánál és munkájánál példaképül a Szovjetunió szakszervezetei, művészei állanak előttünk.

Az aktíva tagjai szóltak hozzá ezután a beszámolóhoz. Valamennyien nagy lelkesedéssel fogadták az új szakszervezet megalakulását. Végül üdvözlő táviratot küldtek Rákosi gatyásnak [!] és Apró Antalnak./MTl/