MTI Külföldi híradások

1948. december 19. 2. oldal

Zsonglőrök, légtornászok és csodálatos állatmutatványok a moszkvai Nagy Cirkuszban

A zsúfolásig megtelt moszkvai Nagy Cirkusz nézőtere fölött kialszik a villany, a magosban reflektorfényben A. Kalganov türkmén légtornász csoportjának csodálatos mutatványai következnek. A. Kalganov és akrobatacsoport tagjai nemrégen még egy önképzőkör tagjai voltak. A csoport most szédítő magasságban ez egyensúlyozás és összmunka művészetének magasiskoláját mutatja be. Nagy sikere van 15 tuvinszki zsonglőrnek és egy karcsú üzbég leánynak, Lola Hodzsajevának, aki lóháton mutat be csodálatos mutatványokat.

Egymást követik a legjobb zenész-zsonglőrök, tornászok, táncosok mutatványai, majd Jurij Durov idomított állatai lépnek a porondra: fókák, jegesmedvebocsok és szibériai rókák.

A műsorból a vidámság sem hiányzik. A Nagy Cirkusz neves bohócai, élükön Karán d'As /Cer’  Uza úr/ vezetésével egymás után mondják el az időszerű nemzetközi eseményekről és politikai irányzatokról szellemes szatírájukat. A műsor egyik legsikerültebb száma a 'Szakítsd le és dobd el!’  opera több felvonásban, amellyel a "formalista”  zenei irányzatot gúnyolják ki. Az előadás befejezéséül a cirkusz zenekara „kívánsághangversenyt rendez.

A Lenin-renddel kitüntetett Állami Nagy Cirkusz - amely egész télen ad műsort - nagy népszerűségnek örvend a moszkvaiak körében, nézőterét minden este zsúfolásig megtölti a közönség. /MTI"/

1949. december 06. 11. oldal

KARAN D'ACH

Még nem is lépett ki a porondra, csak valahol a kulisszák mögül hallatszik vékony-, szinte gyerekhangja, a közönség már tapssal üdvözli és lelkesen kiáltja nevét: Karan d'Ach, Karan. d'Ách.

Megjelenik nevettető csúcsos kalapjában, bő, zsákszerű kabátjában, elmaradhatatlan társával, "Pusok"-kal, a kis szénfekete kutyával.

Karan d'Ach, a különleges bohóc, immár 20  esztendeje kedvence a szovjet közönségnek. Nagy művész. Méltó utódja Durovnak, "a tréfa koronázatlan királyának", aki a politikai szatíra mestere volt.

Mihail Nikolajevics R u m j a n c e v, aki Karan d'Ach néven nagy művészetével szolgálja a népet, hü maradt a nagy orosz bohóc szatirikusok szelleméhez. Megtalálta sajátos kifejezésmódját és ehhez a kísérletezés hosszú útját kellett megjárnia. A szovjet közönség igényes és szigorú. Ezt a közönséget már nem lehet a régi, sületlen badarságokkal megnevettetni. Megváltozott a cirkusz művészeinek kifejezésmódja.

Az új cirkuszművész nemzedék a munkásszínjátszó- csoportok közösségéből került ki. A szovjet kor új iskolájában nevelkedtek. Karan d'Ach is ezt az életutat járta. Leningrádban született, szülei munkások voltak, 1927-ben jelentkezett a cirkuszművészeti iskolában felvételre. Művészettörténetet, általános művészeti tárgyakat tanult és elsajátította mindazt, amit egy színésznek tudnia kell. Szovjet ember. A nép életét éli, állandóan figyeli a friss eseményeket, rendszeresen olvas újságokat, folyóiratokat, tisztában van az ország politikai életével és mindig pontosan tudja, hogy az adott pillanatban mi érdekli legjobban honfitársait. Állandóan képzi magát, elmélyedten foglalkozik a marxizmus-leninizmus klasszikusaival, eljár a gyűlésekre és előadásokat hallgat. Gondosan tanulmányozza a múlt és jelen szatíra-irodalmát. Mindez segítségére van, hogy munkaterületén hibátlanul dolgozzék és mulattatni tudjon.

1949. december 06. 12. oldal

Karán d'Ach vidám, tréfálkozó, de tud éles nyelvű is lenni és valódi politikai szatírákat is bemutat a porondon* Az éles politikai tréfának akkor van sikere, ha egyhangú helyeslésre talál a nézők előtt, élesen célba talál és kigúnyolja azt, ami rászolgál a közönség* "kritikájára. A nagy művész nem korlátozza alakításait politikai témákra, gyakran teszi nevetségessé a bürokratákat, aktatologatókat és tréfái mindig megérdemelt sikert aratnak. /Ogonyok/ /4751/

1949. december 28. 4. oldal

Világrekorder - cirkuszban.

Ladoumègue a francia középtávfutó szomorú sorsát mutatja be a Katowicei Sport c. l a p . Az egykor világhírű sportember , aki középtávon  világbajnokságot nyert, most mint c i r k u s z i  artista keresi kenyerét. A manézsban  ló fut körben, azzal versenyez  futásban Ladoumègue . . . Ez lett a sorsa a néger Owensnek is. A sportvezérek azzal vádolták, hogy profi lett. A világrekorder, aki számtalan aranyérmet nyert és az olimpián is világrekordot állított fel, az amerikai üzletemberek hálójába került. Cirkuszokban futott…

Lovakkal, g é p k o c s i k k a l  f u t o t t  v e r s e n y t.. Ladoumègue sorsa - írja  a  lap - jellemző a m a r c h a l l i z á l t  Franciaországra.