1956. március 30. 18. oldal

A tavalyinál is sokrétűbbek a belföldi vendégforgalom tavaszi, nyári tervei

(…)A vidéki dolgozók megismerkednek a főváros n e v e z e t e s s é g e i v e l , ezenkívül e s e t e n k i n t egy-egy színház, vagy operaelőadást, sporteseményt tekinthetnek meg. Ó r i á s i érdeklődés mutatkozik a s z o v j e t  c i r k u s z vendégjátéka iránt, ezért az IBUSZ már április végére ezernél több vidéki vendég részére biztosított c i r k u s z jegyet.(…)