Honművész 1840. 560. o.

Látványos mutatványok.

Pesten, a' Dumos J. L. ur (Parisban Franconi-Circusnak első lovagmüvésze) igazgatása alatti lovag-müvészi társaság a' szél utczában, uj épület ellenében, adja mutatványait. Jelesebb tagjai: az igazgató, és neje, (ki Londonban Dücrow cirque royal-jának első mülovarnője volt) ; Hinne Paulina és Adelheid k.a.-k.; Wrowel, Johannovitsch, Hinne, Huber, Nautmann és Scharl urak. - A' publicum nagy részvéttel viselteték irántok.