53. sz.                      Ára 6 kr.

RENZ LOVARDA

Cirque Royal belge.

Váczi-körút és alkotmány utcza sarkán.

Vasárnap, 1879. Október hó 12-én, délután 4 órakor.

Műsor:

  1. Seeler k.a. mutatványai lovon.
  2. Komikus jelenet Francois bohócz által.
  3. Mango, csődör, szabadon idomitva és elővezetve Renz A. úr által.
  4. August „Marco” nevü idomitott szamarával, Tom Belling úr által előadva.
  5. Avolo testvérek, a tornászok királya fellépte.
  6. Dubsky úr rendkivüli mutatványai és saltomortálei lovon.
  7. Demetrius, apportáló-ló, szabadon idomitva és elővezetve Hager J. W. úr által.
  8. A medve és az őr, komikus jelenet, előadva a társulat több tagjai által.
  9. A hires vizkirályné Miss Lurline Bostonból.

10.   Az iskola-ló King Charles, lovagolja Gustav úr.

11.  Neiwit Mélania k.a. rendkivüli mutatványai lovon, gyakorlatok előre és hátra, valamint ugrásaival égő karikákon keresztül.

12.  Ben-Azet, arab fehér csődör, a magas iskolában lovagolva Loisset Emilia k.a. által.

13.  NAGY Chinai ünnepély

14.  Kia-King, chinai császár tiszteletére,

15.  Adatott a mult század végén népei által, a Tsching-Tschy tengeri rabló ellen inditott tengeri hadjárat szerencsés befejezése alkalmával. Ezen némajáték Renz E. igazgató által hozatott szinre és az egész személyzet által adatik elő. Az összes jelmezek és diszletek ujak. Danse de parasols, előadva az összes ballet-társulat által. Grand pas chinois, tánczolva 16 tánczosnők által.

------------------

A belépti jegyek csak azon előadásra érvényesek, a melyhez váltva lettek.

Esti 7 órakor:

Egy éj Calcuttában.

Magnon A. k.a. rendkivüli mutatványai nyergeletlen lovon.

Mahomed, arab fehér csődör, mint apportáló-ló idomitva és elővezetve Renz Fr. úr által.

Dénis úr és asszony, komikus jelenet a társulat több tagjai által.

Mr. Willis, az amerikai, mint voltigeur.

Cooke Hubert úr, a hires lovagló fellépte.

Gatley testvérek gymnastikai gyakorlatai.

Holnap, hétfőn, disz-előadás.

Renz E., igazgató