[Gyöngyös 1882]*

Ma [Kedden dezember 19-én]

A [három rozsához címzett kávéházban (Braner)]

Rendkívüli előadás a világhírű

vasbelejü ember

Családjával együtt

a főművészek királya Bajor-országból, és a főherczegnő Gizella

Kivonat a lapból:

München figyelembe ajánlja a t. cz. Közönségnek Ardu-ack a nagy műveinek megtekintését, melyeket e napokban bátorkodik előadni a nagyhirű Ardu-ack vasbelejű és annak családja. Ardu-ack a vasbelejü, ki képes forró olajat inni és tüzes vasat el harapni egész könnyűséggel, továbbá nyelvét és karjait azzal megdörzsölni, anélkül hogy az neki ártana és azonban egy két élű hosszú vadászkést ledugni torkán át a gyomrába anélkül hogy azzal magát megsértené. Ardu-ack a vasbelejü művész ajánlja egész készséggel annak megtekintését miszerint a tisztelt czimü közönség nyerjen meggyözödést, hogy csupa ügyességgel dolgozik, nem pedig szemfény-veszéssel, a vadász késnek nyelén pedig 30 fontos golyó forog, mely kés a torkán a gyomrába hatol és ugyanakkor a torkán képes egy meglehetős zseb-órát lánczal együtt elnyelni, mely zseb-óra rövid idő alatt ismét kezében fog megjelenni, miről ugyan meggyözödést szerzett ő f. a herczegnő Gizella, ki azon napon Aquarium városát meglátogatta és Ardu-ack a vasbelejü művészszel  személyesen beszélt, és nagyérdemü dicséretét fejezte ki a bámulatos művész iránt, és az ő kedvéért ő f. a herczegnő palotájába vitette, miszerint ott előadását még egyszer mutassa be.

Ardu-ack

Nagy figyelemmel kiséri műveit, tovább nézi a tömeges közönség, hogy mily nagy itt az ügyesség. Ardu-ack, a nagy művész, ki a forró olajat víz gyanánt inni kész, tüzes vasat elrág könnyen fogaival, amit ugyan elnyel, tüzes vassal megdörzsöli karját, nyelvit nem égeti, egy meglehetős hosszu vadász-kést torkán le dug a gyomrába s nem érzi ő rosszul, annak nyelén pedig 30 fontos golyó van akasztva, s szüntelenül forog, ezen idő alatt egy órát láncsostul könnyen el nyel és tőle meg nem full, oly sebesen mint egy futár az óra lánczostul ott terem a markán, s nincs itt szemfényvesztés, ezt működik itt emberi ügyes kéz, ámbár ki is nyerhet itten meggyözödést, nem fog észlelni itt semmi szemfényvesztést.

Belépti dij [-] Kezdete [7 ½ orakor]

A nagyérdemü közönség kegyes pártfogását kéri Tisztelettel: Ardu-ack, igazgató

----------------------

* OSzK Színháztörténeti Tár [szögletes zárójelben a plakáton szereplő korabelinek tűnő kézírásos kiegészítések]