CIRCUS WULFF EDE LOVARDA*

Ma, szombaton 1895. szept. 14-én nagy előadás.

Kezdete 7 ½ órakor.

7-7 ½ óráig a Circus-zenekar hangversenye SCHMELING MÁRTON

karmester úr vezénylete alatt.

I. RÉSZ

1. Voltige, nyergeletlen lovon, előadva Anna kisasszony által.

2. Charlie, magyar tigriscsődör, szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazgató úr által.

3. Merkel bohócz idomított Pipifax szamarával. (50 korona jutalomban részesül azon egyén, a ki a szamarat a köröndön 8-szor körülfutó galopban megüli. A nézőközönségből 8 személy jelentkezhetik.

4. Mr. Charles Clarke, amerikai jockey.

5. Tanti –Bedini bohócz kómikus jelenete.

6. A Joscari akrobata-csoport fellépte.

7. Az idomítás legnagyobb csodája! 4 czebra szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazgató által, kinek sikerült ezen eddig szelidithetetlennek tartott és lényükben oly vad és ijedős állatokat akaratának alávetni, és engedelmessé tenni.

8. Miss Selina éneklő légi tündér és a Leopardi-csoport fellépte.

 

------------ 10 percz szünet ----------------

 

Vasárnap, 1895. Szeptember hó 29-én

2 nagy bucsu-előadás.

Holnap, vasárnap szeptember 15-én

két nagy előadás

4 és 7 ½ órakor.

Mindkét előadásban

Egy XVI-ik századbeli

„vaddisznó-vadászat”

Nagy regényes látványos darab 3 képben.

Rendezte és szinre alkalmazta Wulff Ede igazgató.

II. RÉSZ

9. Egy vaddisznóvadászat a XVI. századból. Nagy regényes látványos darab 3 képben. Rendezte és szinre alkalmazta Wulff Ede igazgató. Zenéjét szerzé Schmeling M. karmester. A balletbetéteket rendezte Mazzantini Lajos. A jelmezek Baruch Hugó és Tsa berlini czégtől valók. Óriási díszletek Wulff Ede igazgató találmányai szabadalmazva 1419. sz. alatt, német szabadalom 75415. szám).

Az Igazgatóság fentartja magának a jogot, a műsor egyes számait megváltoztatni.

Naponta nagy előadás. – Vasár- és ünnepnapokon 2 előadás és pedig d.u. 4 és este 7 ½ órakor.

Jegyek valamennyi helyekre előre válthatók Kertész Lujza szivartőzsdéjében, Szervita-tér. – Jegyek csakis azon előadásra érvényesek, a melyre váltattak.

Kutyákat magával hozni, ugyszinte a dohányzás az összes Cirkushelyiségekben rendőrileg tilos.

Az egész lovardában 15,000 gyertyalángu villamos világítás van, berendezve Stern és Merkl czégtől (Teréz-körút)

 

B.m.h.- Pannonia nyomda Budapest Rombach-utcza 8.

 

*Két hasábban magyar és német nyelven. (Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár)