1. sz. melléklet

A VÁLLALATI DOLGOZÓK BESOROLÁSI FELTÉTELEI

5/1983. (XI. 12.) ME számú rendeletben foglaltak alkalmazásával a vállalatnál levő munkaköröket az alábbiak szerint kell besorolni:

A vállalat kategóriája „B”

A vállalat dolgozóinak besorolásánál figyelembe kell venni a vállalathoz való hűséget és a szocialista brigádmozgalomban való részvételt.

Az érvényes bértételek alsó határánál magasabban kell megállapítani a törzsgáradatagok és a szocialista brigádtagok alapbérét:

  1. fokozat esetén és bronz brigádérem esetén                    5   %-kal
  2. fokozat esetén és ezüst brigádérem esetén                    7,5 %-kal
  3. fokozat esetén és arany brigádérem esetén                  10   %-kal
  4. fokozat esetén és kiváló dolgozói cím esetén              15   %-kal
  5. fokozat esetén és szocialista osztály osztály vagy szocialista üzemegység tagjaként                                 18  %-kal

A két feltétel egyidejű fennállása esetén is csak az egyik címen jár kiemelés

Amennyiben kétféle címen lehet megállapítani a kiemelést, a kedvezőbbet kell megadni.

Vezetői munkakörök

Vezető I.

A-3/I. munkaköri bértételbe kell besorolni:

önálló osztályvezetőket, akik közvetlen magasabb vezetőállásúhoz tartoznak:

-        művészeti osztályvezető,

-        nemzetközi osztályvezető,

-        pénzügyi osztályvezető,

-        számviteli osztályvezető,

-        szervezési és propaganda osztályvezető,

-        üzemgazdasági osztályvezető,

-        műszaki osztályvezető.

Vezető II.

A-3/II. munkaköri bértételbe kell besorolni:

- osztályszervezet nélküli vezetőt (személyzeti vezetőt, munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőt, rendészeti vezetőt),

- osztályvezető-helyetteseket,

- osztályszervezethez nem tartozó csoportok vezetőit.

Irányító I.

A-4/I. munkaköri bértételbe kell besorolni az

- üzemegységvezetőket.

Irányító II.

A-4/II. munkaköri bértételbe kell besorolni a

- telepek vezetőit,

- üzemegységek műszaki vezetőjét,

- zenei vezetőt – karmestert.

Irányító III.

A-4/III. munkaköri bértételbe kell besorolni az

- energetikust.

Vezetők besorolási feltételei:

Munkakör

Előírt iskolai végzettség, képesítés és szakm. gyak. idő

Az előírt képesítés alól a mentesíthetőség feltétele

Vezető I.

 

 

Műszaki osztályvezető

Műszaki egyetem és 5 év gyakorlati idő

Műszaki szakközépisk. végz. és 10 év gyakorlati idő

Művészeti osztályvezető

Színház és Filmműv. Főisk. vagy Bölcsész kar és 5 év szakm.

Más egyetem vagy főisk. végzetts. és 10 év szakm. gyak. idő

Nemzetközi osztályvezető

Közgazd. Egyetem külker. Kar vagy Külker. Főisk. és 10 év gyak.idó

Középiskolai érettségi és 15 év gyakorlati idő

Pénzügyi osztályvezető

Közgazd. Egyetem v.Számviteli Főisk.végzetts. és 10 év gyakorlati idő

Középisk. érettségi és mérlegképes könyv. okl. és 15 év gyak. idő

Számviteli osztályvezető

Közgazd. Egyetem v. Számviteli Főisk. végzetts. és 10 év gyakorlati idő

Középisk. érettségi és mérlegképes könyv. okl. és 15 év gyak. idő

Szervezési és prop.

osztályvezető

Közgazd. Egyetem v.Számviteli Főisk.végzetts. és 10 év gyakorlati idő

Középiskolai érettségi és 15 év gyakorlati idő

Üzemgazdasági osztályvezető

Közgazd. Egyetem v. Számviteli Főisk. végzetts. és 10 év gyak. idő

Szakközépisk. éretts. felsőfokú munkaügyi szakv. és 15 év gyak. idő

Vezető II.

 

 

Személyzeti vezető

Bölcsész Egyetem Pszichológiai tagoz. és 10 év gyak. idő

Más egyetem vagy főisk. végzetts. és 10 év gyak. idő vagy középisk. éretts. és 15 év gyak. idő

Ellenőrz. Csoportvezető

Felsőfokú tanint. számviteli képesít.

mérlegképes könyvelői okl. és 10 év gyak. idő

Jogtanácsos

Állami és Jogtud.egyetem és 10 év gyak.idő

 

Irányító I.

 

 

Üzemegységek vezetői

Középisk.éretts.és 10 év gyak.idő

15 év gyakorlati idő

Irányító II.

 

 

Rendészeti vezető

Érettségi és 10 év gyakorlati idő

vagy 25 év szakmai gyakorlati idő

Telepek vezetői

Műszaki Egyetem és 10 év gyak.idő

Szakközépisk.éretts.15 év gyak.idő

Tűzrendészeti és biztonsági vezetők

Felsőfokú munkavéd.vagy tűzrend.szakvizsga és 5 év gyak.idő

Vagy 15 év szakmai gyak.idő

Üzemegységek műszaki vezetői

Műszaki szakközép. éretts. és 5 év gyak.idő

Műszaki vezetőképző (tárca által szerz.) és 10 év gyak. idő

Zenei vezető – karmester

Zeneművészeti főisk. és 5 év gyak.idő

vagy gimn.éretts. zenész működ. eng. és 15 év gyak.idő

Irányító III.

 

 

Energetikus

Szakmérnöki diploma és 5 év gyak. idő

vagy szakközépisk. éretts. és techn. kieg. szakv. és 10 év gyak. idő

Ügyintézők besorolási feltételei:

Ügyintéző IV. (C-IV. 1-5)

munkaköri bértételbe kell besorolni az

egyetemi vagy más főiskolai végzettséggel, ill. nem a munkakörre előírt más egyetem vagy főiskolai oklevéllel és a munkakörre előírt felsőfokú szakvizsgával rendelkező ügyintézőket a továbbiak szerint:

a) Művészeti ügyintézők

 

Balettmester

Állami Balettintézet diploma

Táncosnő

Állami Balettintézet diploma

Dramaturg

Színház és Filmműv. Főisk. vagy Bölcsészkar Népműv. Szak

Grafikus

Képzőművészeti vagy Iparművészeti Főiskola

Karmester

Zeneművészeti Főiskola

Művészeti előadó

Színház és Filmműv. Főisk.

Rendező

Színház és Filmműv. Főisk.

Zenész

Zeneművészeti Főiskola

b) Műszaki ügyintézők

 

Fővilágosító

Műszaki Egyetem elektromérnöki diploma

c) Gazdasági ügyintézők

 

Nemzetközi ügyintéző

Szakirányú egyetem, ill. főiskola

Belső ellenőr

Közgazd. egyetem vagy számv. főisk. okl., ill. más egyetem vagy főisk. okl. és mérlegkép. könyv. okl.

Jogügyi előadó

Jogtudományi Egyetem

Ügyintézők III. (C-III. 1-5)

munkaköri bértételbe kell sorolni

Felsőfokú technikusi vagy nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főisk. oklevéllel, továbbá a techn. oklevéllel vagy érettségivel és a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakvizsgával rendelkező ügyintézőket.

a) Művészeti ügyintézők

 

Artista

Állami Artistaképző Intézet művészképző diploma

Grafikus

Képző- vagy Iparműv. Főisk. 4 évfolyama vagy Pedagógiai Főisk. rajztanári okl. vagy más művészeti alap-tagság

Propaganda-ügyintéző

Technikusi éretts. vagy képesítést nyújtó középisk. éretts. és felsőf. prop. tanfolyama

Rendező

IV. bértételben előírt főisk. végzetts. helyett más egyetem vagy főisk. elvégzését tanúsító oklevél

Zenész

IV. bértételben előírt főisk. végzetts. helyett más egyetem vagy főisk. elvégzését tanúsító oklevél.

b) Műszaki ügyintézők

 

Hangtechnikus

Felsőf. techn. végzetts. vagy nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főisk. végzsettség, vagy technikusi okl.és a munkakör betöltéséhez szüks. kieg. felsőf. szakvizsga

Szcenikus

Felsőf. techn. végzetts. vagy nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főisk. végzettség, vagy technikusi okl. és a munkakör betöltéséhez szüks. kieg. felsőf. szakvizsga

Technikus (világítástechn.)

Felsőf.techn.végzetts.vagy nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főisk.végzettség, vagy technikusi okl. és a munkakör betöltéséhez szüks. Kieg. Felsőf. Szakvizsga

Fővilágosító

Felsőf. techn. végzetts. vagy nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főisk. végzettség, vagy technikusi okl. és a munkakör betöltéséhez szüks. kieg. felsőf. szakvizsga

Tűzvédelmi előadó

éretts. és felsőf. szakvizsga

c) Gazdasági ügyintézők

 

Devizaelőadó

mérlegképes könyvelői oklevél

Osztályszervezeten belüli csoportvezetők

mérlegképes könyvelői oklevél vagy középisk.éretts.és felsőfokú szakvizsga

Főkönyvi csoportvezető

mérlegképes könyvelői oklevél vagy középisk.éretts.és felsőfokú szakvizsga

Nemzetközi ügyintéző

felsőfokú külker.szakiskola

Nemzetközi üzletkötő*

felsőfokú külker.szakiskola*

Nemzetközi szállítási ügyintéző

felsőfokú külker. szakiskola

Önálló statisztikus

közgazd. techn.végzettség vagy képesítést nyújtó éretts. és felsőf. statisztikus tanfolyam

Pénzügyi előadó

közgazd. techn. végzetts. vagy képesítést nyújtó éretts. és mérlegképes könyvelői oklevél

Tervelőadó

közgazd. technikumi végzetts. vagy képesítést nyújtó éretts. és mérlegképes könyvelői ok., vagy felsőfokú tervgazdász tanf.

Üzemegységek gazdasági vezetői

közgazd. techn. végzetts. vagy képesítést nyújtó éretts. és mérlegképes könyvelői oklevél

Telepek gazdasági vezetői

közgazd. techn. végzettség vagy képesítést nyújtó érettségi és mérlegképes könyvelői oklevél

Belső ellenőr

mérlegképes könyvelői oklevél

Ügyintéző II. (C-II. 1-5)

az ügyintéző IV. és III. a)-c) alatt felsorolt munkakörben foglalkoztatottakat

akiknek technikumi oklevelük vagy tépesítést nyújtó érettségi bizonyítványuk van, vagy azokat, akik szakmunkásbizonyítvánnyal vagy képesítést nem nyújtó érettségivel, de a munkakör betöltéséhez szükséges középfokú szakvizsgával rendelkeznek (pl. statisztikusi, tervgazdasági, munkaügyi stb. tanfolyam)

továbbá:

 

a)     Művészeti ügyintézők

 

Artista

középiskolai érettségivel

Artistainstruktor

középiskolai érettségivel

Cirkusz- és varietétitkár (valamennyi III-a-ban felsorolt munkakört)

középiskolai érettségivel

b)     Gazdasági ügyintézők

 

Anyagbeszerző

közgazdasági szakközépisk. éretts.

Anyagkönyvelési csoportvezető

technikumi érettségi vagy képesítést nyújtó érettségi, vagy képesítést nem nyújtó éretts. és képesített könyvelői tanf.

Tűzvédelmi előadó

érettségi és középfokú szakvizsga

Titkársági ügyintéző

érettségi és gyors-gépíró isk.

Anyaggazdálkod.csoportvez.

közgazd. szakközépisk. éretts. és anyaggazdálkodási tanf.

Bérellenőr

közgazdasági szakközépisk. éretts.

Előkalkulátor

közgazd. szakközépisk. éretts. és anyaggazdálkodási tanfolyam

Folyószámla-csoportvez.**

technikumi érettségi vagy képesítést nyújtó érettségi, vagy képesítést nem nyújtó érettségi és képesített könyvelői tanfolyam**

Gépkocsi-előadó

gimnáziumi érettségi és gépjármű-ügyintéző tanfolyam

Kontírozó könyvelő

technikumi éretts. vagy képesítést nyújtó éretts., vagy képesítést nem nyújtó éretts. és képesített könyvelői tanfolyam

Könyvelési ellenőr

technikumi éretts. vagy képesítést nyújtó éretts. vagy képesítést nem nyújtó éretts. és képesített könyvelői tanfolyam

Osztályszervezeten belüli csoportvezetők

technikumi éretts. vagy képesítést nyújtó éretts., vagy képesítést nem nyújtó éretts.és képesített könyvelői tanfolyam

Önálló anyaggazdász

technikumi éretts. vagy képesítést nyújtó éretts., vagy képesítést nem nyújtó éretts. és képesített könyvelői tanfolyam

Útlevél- és vízumügyintéző

gimnáziumi érettségi

SZTK-ügyintéző

gimnáziumi érettségi és középfokú SZTK-tanfolyam

(valamennyi III/c-ben felsorolt munkakört)

 

Ügyintézői munkakörben a szakmai gyakorlati idő beszámítása

Teljes egészében be kell számítani:

-        az azonos vagy hasonló munkakörben bárhol eltöltött időt;

-        a vállalatnál bármely munkakörben eltöltött időt, ill. az áthelyezett dolgozó munkaviszonyát;

-        a tényleges katonai szolgálatban eltöltött időt;

-        a fele részben a más munkakörben és más vállalatnál eltöltött időt.

Ügyviteli munkakörök

Képesítési fokozatok

-        Az I. képesítési fokozatba kell besorolni azokat az ügyviteli foglalkozásúakat, akik érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek.

-        A II. képesítési fokozatba kell besorolni azokat az ügyviteli foglalkozásúakat, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Ide kell sorolni a:

állóeszköznyilvántartó

titkárnő

könyvelő

raportáló

gyors-gépíró

állóeszköz-raktáros

anyagraktár-kezelő

pénztáros

raktárkezelő

főpénztáros

leltározó

gondnok

bérelszámoló

művészszállás-felügyelő

kellékbeszerző

jegyelszámoltató

raktárkezelő

adminisztrátor

anyagbeszerző

irattáros

beosztott nyilvántartó stat.

raktári kiadó

jegygazdálkodó

kelléktáros

szervezési előadó

nézőtéri felügyelő

számlázó

utókalkulátor

bérellenőr

 

 

Munkásbértételek és munkakörök (M)

Számjel

Munkakör

Számjel

Munkakör

11.

Takarító

32.

Hangosító

 

Jegykezelő

 

Világosító

 

Nézőtéri dolgozó

 

Villanyszerelő

 

Ruhatáros

33.

Közreműködő állatápoló

 

Kézbesítő

 

Belovagló állatápoló

 

Őr

 

Porondmunkás

 

Portás

 

Manézslegény

12.

Udvaros

34.

Porondmunkás utazócirkusznál

 

Rakodó

Szakmunkás 5 év alatti gyakorlati idővel

 

Telepi segédmunkás

14.

Segédmunkás utazócirkusznál

21.

Konyhai dolgozó

41.

Gépész

 

Minősített portás

 

Hegesztő

 

Szobaasszony

 

Asztalos

23.

Állatápoló

 

Karbantartó lakatos

31.

Varrónő

 

Esztergályos

 

Ponyvavarró

42.

Hangosító

 

Grafikus

 

Világosító

 

Kazánfűtő

 

Gépjárműlakatos

 

Öltöztető

 

Gépkocsiszerelő

 

Villanyszerelő

 

Gépjármű-villamossági szerelő

 

Festő-mázoló

52.

Gépjárműlakatos

43.

Világosító utazócirkusznál

 

Gépkocsiszerelő

 

Hangosító utazócirkusznál

 

Gépjármű-villamossági szerelő

 

Kőműves

 

Világosító

Szakmunkás 5 év feletti gyakorlati idővel

 

Hangosító

 

Villanyszerelő

 

Festő-mázoló

53.

Porondmester

51.

Gépész

 

Világosító utazócirkusznál

 

Hegesztő

 

Hangosító utazócirkusznál

 

Asztalos

 

Villanyszerelő utazócirkusznál

 

Karbantartó lakatos

54.

Sátormester

 

Esztergályos

 

Segédsátormester

 

----------------------------------------------------------

* munkaügyi előadó – felsőfokú külker. szakiskola

** főraktáros – technikumi érettségi vagy képesítést nyújtó érettségi, vagy képesítést nem nyújtó érettségi és képesített könyvelői tanfolyam