2. sz. melléklet

GÉPJÁRMŰVEZETŐK BÉRE ÉS PÓTLÉKAI

Gépjárművezetők bére és pótlékai a 18/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés alapján kerül megállapításra:

  1. Gépjárművezetők besorolása

Sorszám

Munkakör gépjárműfajtánként

1

Személygépkocsi, autóbusz (12 személy), betegszállító gépkocsi (OMSZ, KÖJÁL betegszállító gk. kivételével), tehergépjármű (2 t hasznos teherbírásig) vezetője

2.

Nem közforgalmú autóbusz (12 személy felett) vezetője, tehergépjármű (2,1-5 t hasznos teherbírásig) vezetője

3.

Tehergépjármű (5,1-10 t hasznos teherbírásig) OMSZ, Köjál betegszállító gépkocsi, különleges gépjármű, bejárató szerviz műhelygépkocsi – a továbbiakban együtt: különleges gépjármű (10 t hasznos teherbírásig, hasznos teherbírás hiányában 0 t összsúlyig) vezetője

4.

Tehergépjármű, különleges gépjármű (10,1-20 t hasznos teherbírásig, hasznos teherbírás hiányában 20 t összsúlyig) vezetője

5.

Közforgalmú autóbusz, tehergépjármű, különleges gépjármű (20,1 t hasznos teherbírás felett, hasznos teherbírás hiányában 20,1 t összsúly felett) vezetője

6.

Áruszállító motorkerékpár vezetője

 

Az a gépjárművezető, aki gépjárműkezelői továbbképző vizsgabizonyítvánnyal (középfokú gépjárművezető bizonyítvánnyal), autóközlekedési technikumi vagy gépjárműtechnikai szakközépiskolai oklevéllel, illetve gépjárművezetői és szállítási ügyintéző gimnáziumi fakultatív vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, egy fokkal, aki 1969. július 1-ig szerzett felsőfokú gépjárművezetői bizonyítvánnyal rendelkezik, két fokkal magasabb szakmai gyakorlati idő szerinti bértétel alapján sorolható be.

Azokat a gépjárművezetőket, akik „gépjárművezető és karbantartó” szakmunkás bizonyítvánnyal (OSZJ) rendelkezik, egy fokkal magasabb szakmai gyakorlati idő szerinti bértétel alapján kell besorolni. Amennyiben a gépjárművezető az említett szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik és 20 évet meghaladó gyakorlata van, az ennek megfelelő bértétel felső határa 15-%-kal túlléphető.

2. Túlmunka, a pihenőnapokon és munkaszüneti napokon végzett munka elszámolása

A gépjárművezető a túlmunka időtartamára túlmunkapótlék nélkül rendes munkabére illeti meg, a szabadnapon, illetve munkaszüneti napon történő munkavégzés esetében is.

A heti pihenőnapon végzett túlmunkáért a gépjárművezető részére elsősorban másik pihenőnapot kell biztosítani, ha ennek kiadására nem kerül sor, száz százalékos pótlék illeti meg.

3. Gépjárművezetők bérpótlékai:

A gépjárművezetők bérpótlékai az alábbiak lehetnek:

a)     Vontatási pótlék:

Az utazó üzemegységeknél vontatást végző gépkocsivezetők vontatási pótléka havi alapbérük 20 %-a lehet.

b)     Rakodási pótlék:

A rakodásban részt vevő gépkocsivezetők havi 300-800 Ft rakodási pótlékban részesíthetők.

c)     Csoportvezetői pótlék:

Minimálisan 3 fő beosztott gépkocsivezető esetén a kinevezett főgépkocsivezető 12 %-os, 10 fő feletti beosztott esetén 20 %-os csoportvezetői pótlékban részesítendő.

d)     Éjszakai pótlék:

Ha a gépjárművezető munkaciklusa 22 óra után kezdődik, vagy a munkaidő nagyobbik fele 22 óra utánra esik, 30 Ft éjszakai pótlék fizetendő.

e)     Várakozási időn belül végezhető munkák és díjazásuk:

A vállalat a gépjárművezetővel megállapodhat abban, hogy a várakozási időn belül a gépjárművezetésen kívül egyéb munkát is végezhet. A külön-munkák rendszeres vagy alkalmi végzéséért az általa ellátott munkakörre megállapított munkabér időarányos részének legfeljebb 50%-át szabad fizetni.

építés-bontás

mozdulásonként 120-120 Ft

anyagbeszerzés

havi 500 Ft

tablózás

mozdulásonként ki- és beszedés 100-100 Ft

hangosítás

havi 600 Ft

plakátragasztás

mozdulásonként 100 Ft

  1. 4. Munkaidőn és munkakörön kívüli munkavégzés

Amennyiben az utazó üzemegység hosszabb ideig egy helységben áll, a gépkocsivezető munkakörén kívül, de munkaidején belül más munkát is köteles ellátni:

segédmunka, manézsmunka, kontroll, szerelés, szervizmunka, a cirkusznál felmerülő javítási munkák, kocsik festése stb.

Ebben az esetben a felsorolt munkálatok elvégzéséért külön díjazás nem jár.

Amennyiben az első bekezdésben felsorolt munkákat a vállalat munkaidőn kívül igényli, meg lehet állapodni a gépkocsivezetővel abban, hogy munkaidején kívül, munkakörébe nem tartozó feladatokat is ellát.

Szakmunkák esetében külön megbízás csak akkor létesíthető, ha a gépjárművezetők megfelelő szakmunkás képesítéssel is rendelkeznek. A várakozási időn kívül végezhető munkák rendszeres vagy alkalmi végzéséért a gépkocsivezető által ellátott munkakörre megállapított munkabér időarányos részének legfeljebb 50%-át szabad fizetni, de ez nem haladhatja meg a gépjárművezető személyi alapbérének 30%-át.

Ilyen munkák lehetnek:

kontroll

20 Ft/előadás

gumiszerelés

havi 600 Ft

szervizmunka és javítás

havi 600 Ft

agregátorkezelés

havi 600 Ft