3. sz. melléklet

PRÉMIUMSZABÁLYZAT

A vállalati feladatok minél eredményesebb megvalósítása érdekében a vállalat igazgatója a bérköltség vagy a részesedési alap terhére prémiumot és célprémiumot tűzhet ki:

  1. Éves prémiumok:

Azoknak a dolgozóknak, akiknek tevékenysége közvetlenül hat a vállalat gazdasági eredményeire, prémiumot kell kitűzni. A premizált munkaköröket az igazgató határozza meg.

A prémiumok kitűzésénél az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani:

-        A premizált feladatok a legdöntőbb vállalati célok megvalósítását segítsék elő,

-        a prémium mértékének, megállapításánál a feladat fontossága, a végrehajtás nehézsége, valamint a megvalósításában való részvétel aránya szerint, fokozott differenciáltság érvényesüljön,

-        a prémiumban részesülők beosztásuknál, hatáskörüknél fogva jelentős mértékben befolyásolják a vállalat eredményes működését.

Személyre szóló prémiumkitűzésben kell meghatározni – fenti alapelveket figyelembe véve – a végrehajtandó feladatok körét, a kifizetendő prémium mértékét, a csökkentő tényezőket és azok mértékét, valamint az összeg kifizetésének határidejét és a prémium forrását (bérköltség vagy részesedési alap).

Az előlegkifizetés módját és mértékét szintén a kitűzésben kell meghatározni.

  1. Célprémium:

Az érdemi munkát ellátó szakalkalmazottak, valamint az állandó telephellyel rendelkező telepi fizikai dolgozók részére célprémium feladatot lehet kitűzni bérköltség vagy a részesedési alap terhére.

Bérköltség terhére kitűzhető feladatok keretösszegét a keresetfejlesztési irányelvekben, a részesedési alap terhére kitűzhető feladatok keretösszegét pedig a kollektív szerződésben kell meghatározni.

A célprémium kifizetésére a célkitűzésben meghatározott időpontban kerül sor.