4. sz. melléklet

GRAFIKUSOK DÍJAZÁSA

1. A vállalat állományában levő grafikusok az alkalmazottak és munkások bértáblázata, művészeti ügyintéző I-IV. képesítési és 1-5. szakmai gyakorlati idő szerinti besorolás alapján havi 2000 – 10500 Ft-ig részesülhetnek munkabérben.

Munkabérükre havonta előleget kapnak, mely előleg

vezető grafikus esetén           5520 Ft

beosztott grafikus esetén       5060 Ft

maximumig terjedhet. Ezen munkabér előleg abban az esetben is megilleti a grafikusokat, ha a vállalat az előírt teljesítményt nem használta fel.

2. A grafikusok munkabérükért havonta 152 m2, éves szinten 1672 m2 teljesítményre kötelezettek.

Arra kell törekedni, hogy a grafikusok munkával történő ellátása a vállalat jellegétől függetlenül is egyenletes lehessen.

Fenti teljesítmény évi 11 hónapos teljesítménynek felel meg – figyelembe véve a 22 nap szabadságidőt, mely a 12 havi bér összegének felel meg, valamint a munkaszüneti napokat, a heti pihenőnapokat és a szabadszombatokat, mely a grafikusok díjazásában benne foglaltatik.

A végzett teljesítmény minden negyedév végén számolandó el a következők szerint:

vezető grafikus          40 Ft/m2

beosztott grafikus      35 Ft/m2

A negyedév hónapjaiban a szokásos bérfizetési napokon kifizetett előleg a negyedéves teljesítmény elszámolásakor levonásra kerül.

3. A grafikusok részére havonta kifizethető felső határ a 191 m2-t nem haladhatja meg.

Egy-egy negyedévre kifizethető összeg a

vezető grafikus esetében       22920 Ft

beosztott grafikus esetében   20055 Ft

lehet.

Amennyiben a negyedév során a túlteljesítés a kifizethető felső határnál magasabb, a teljesítményt a grafikus egyéni kartonján nyilván kell tartani.

Ezen tartalékolt összegből az év végén kiegyenlíthető azon negyedévek bére, mely negyedévekben a havi teljesítmény alacsonyabb volt a felső határnál.

4. A teljesítmény elszámolását a vezető grafikus végzi. Ezen munkáért külön díjazásban nem részesíthető. A külön díjazás a négyzetméter-teljesítmény felemelt összegében foglaltatik.

A teljesítmény elszámolásánál kizárólag csak a grafikai munkálatokat lehet figyelembe venni.

Egyéb előkészítői, tervezői, adminisztratív tevékenység címén teljesítményt elszámolni nem szabad. A teljesítményt a telep vezetője, valamint az üzemegység vezetője igazolja, akinek részére a munkák kivitelezésre kerültek.

A grafikus munkák megrendelésére és elszámolására vonatkozóan a hatályos igazgatói és főkönyvelői utasítások az irányadók.

5. A grafikusokat szabadságidejük tartamára átlagkereset illeti meg, mely a kollektív szerződés 35/c. pontja alapján kerül elszámolásra. Munkaszüneti napon, heti pihenőnapon, szabadszombaton végzett munkáért, szabadidő megváltást kell kapniuk. A grafikusok túlórára nem jogosultak.

6. A grafikusok tervezői munkavégzés esetén erre vonatkozó megbízásokat a vállalat igazgatójától kaphatnak.

Tervezői díjként a

vezető grafikus esetenként                26-34 m2-t

beosztott grafikus esetenként            29-38 m2-t

számolhat el, melynek teljesítését a szervezési és propaganda osztály vezetője igazolja.