5. sz. melléklet

A DOLGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSA

A vállalat az érdekeltségi alapja terhére lakásépítési alapot képez 1986-ban 421000 Ft összegben.

A dolgozók lakásépítésének támogatásáról, az egyes építkezési formák pénzügyi feltételeiről és a szociális kedvezményekről a 46/1985. (XII. 27.) PM- ÉVM számú együttes rendelet intézkedik.

  1. A támogatás feltételei

a)     A vállalat általában azon dolgozók részére adhat lakásvásárlási, illetve lakásépítési céljára kölcsönt, akik legalább a törzsgárda bronz fokozatát már elérték és lakással nem rendelkeznek.

b)     Az a) pontban foglaltaktól az alábbi esetekben lehet eltérni:

- 30 éven aluli fiatal esetében, de ebben az esetben is legalább 2 éves vállalati munkaviszonnyal kell rendelkezni;

- újonnan belépő dolgozónak előző vállalatánál kapott lakásvásárlási kölcsönét átvállalhatja a vállalat, ha

    1. a dolgozó vállalathoz kerüléséhez különleges vállalati érdekek fűződnek;
    2. vállalati dolgozót nem hoz hátrányos helyzetbe.

c)     A dolgozó kölcsönigénylésének elbírálásakor figyelembe kell venni:

- a meglevő lakáskörülményeit, vagyoni és szociális helyzetét, családi körülményeit (pl. nagycsaládos, egyedülálló stb.),

- a vállalatnál végzett munkáját, közösségi magatartását.

d)     Szükséges, hogy a rendeletben előírt anyagi feltételeket a dolgozó teljesíteni tudja.

e)     A dolgozó a vállalatnál fennálló munkaviszonyát 10 évig nem szüntetheti meg. Ellenkező esetben az adott kölcsön egy összegben történő megtérítésére a vállalat igényt tarthat.

f)      A dolgozó legalább 5 éves budapesti bejelentett lakással kell rendelkezzék.

2.A vállalati kölcsön igénylésének módja

A dolgozó a Lakásügyi Bizottság Elnökéhez nyújtja be írásbeli kérelmét. A dolgozó feladatát képezi az építkezéshez szükséges, összes előírt engedély és irat beszerzése, vállalati támogatást ezért csak a szükséges okmányok egyidejű bemutatásával igényelhet.

A lakásépítés, illetve lakásvásárlás támogatásában felvilágosítást a számviteli osztályvezető ad.