10. sz. melléklet

A JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS ALAP FELHASZNÁLÁSA

A vállalat 1986-ban 980000 Ft-ot helyez jóléti és kulturális alapjába, mely összegből az alábbi célokra eszközölhető kifizetés:

segélyezésre                                      60 000 Ft

üdültetésre                                         90 000 Ft

szociális ráfordításra                       285 000 Ft

kulturális ráfordításra                        85 600 Ft

sportráfordításokra                            10 000 Ft

ifjúságpolitikai célokra                     15 000 Ft

üzemi étkeztetésre                           281 000 Ft

1987-re tartalék                               153 400 Ft

A 44/1984. (XI. 16.) PM számú rendelet alapján a dolgozók munkahelyi étkeztetéséről más munkáltató munkahelyi konyhájának igénybevételével gondoskodik.

Azokon a munkahelyeken, ahol a munkahelyi étkeztetést munkahelyi konyha igénybevételével megoldani nem lehet, a dolgozók hidegétkeztetéséhez járul hozzá.

A hozzájárulás mértéke 5 Ft, amely csak a ténylegesen igénybe vett étkeztetéshez adható.

Bármilyen távollét miatt a hozzájárulást nem lehet igénybe venni.

A vállalat belföldi utazó üzemegységeinél (amennyiben az étkezésben részt vevő vállalati dolgozók létszáma eléri a 20 főt) üzemképes állapotban lévő konyhakocsit üzemeltet, valamint szakácsnőt és konyhalányt foglalkoztat.

Külföldön üzemelő egységek saját konyhakocsi üzemeltetése ügyében a vállalat igazgatója és a szakszervezeti bizottság évenként megállapodik.