1. sz. melléklet

A IX. Kongresszus Határozata Artistaművészek Szakszervezete

Segítse azokat a törekvéseket, amelyeket a MACIVA dolgozói élet- és munkakörülményeinek javítása, az artisták folyamatos foglalkoztatása érdekében kíván megvalósítani.

Támogassa a tervszerű műszaki fejlesztést, a létesítmények biztonságos üzemeltetését. Vizsgálja meg a szakmai foglalkoztatást, a munkaerőhelyzetet.

Fordítson gondot a szakmai képzés, továbbképzés sajátos formáinak kialakítására, új számok megalkotására.

Segítse a fiatal artisták pályakezdési gondjainak megoldását.

Az állami szervekkel együttműködve vizsgálja felül az artistaművészek bérrendszerét egy jobb, ösztönzőbb rendszer kialakítása érdekében.

Az elnökség tegyen hatékony intézkedést az artistaművészet minisztériumi felügyeletének rendezésére.

Kezdeményezze és segítse elő, hogy a MACIVA szocialista országokkal folytatott kapcsolatait továbbfejlessze, és ez a tevékenység – a szükségletnek megfelelően – továbbra is támogatásban részesüljön.

Ösztönözze a kiemelkedő tevékenységet folytató artistaművészek jobb elismerését, művészi kitüntetését.

Kezdeményezze az artistaművészek számára a szakmai nyugdíj bevezetését.

Az önálló artisták élet és munkakörülményeit a MACIVA-val közösen vizsgálja meg, és a lehetőségek figyelembevételével kialakított program alapján törekedjen helyzetük javítására. Kezdeményezze a külföldön munkát vállaló artisták szerződési feltételeinek újraszabályozását.

Az állami szervekkel együttműködve vizsgálja meg a Artistaképző Intézet kollégiuma bővítésének lehetőségeit.

Segítse elő a Fővárosi Vidám Park Vállalatnál a szórakoztatás kulturáltságát, eredményeinek növelését. Kísérje figyelemmel az országban működő szórakoztató berendezések korszerűsítését, fejlesztését, különös tekintettel a biztonságos üzemelés feltételeire.