3. sz. melléklet

Elnökségi határozatok, állásfoglalások

A IX. Kongresszus határozata feladatainak időrendi besorolásáról.

A MACIVA külföldi szocialista kapcsolatainak fejlesztéséhez szükséges további pénzügyi támogatása biztosításáról.

A cirkuszművészet minisztériumi felügyeletének rendezéséről.

Az országban működő magáncirkuszok helyzetének jogi rendezéséről.

A szabadfoglalkozású magán és impresszált artisták szakszervezeti alapszervének létrehozásáról.

Az állalmilag végrehajtott napidíjemelések vállalati végrehajtásáról.

Egésznapos tanfolyam szervezéséről az alapszervezetek bizalmi, bizalmi-helyettesei, Sz.B. tagjai részére.

Az amerikai turnéról hazatérők európai bevásárlásához szükséges útmegszakítás engedélyezéséről.

A művészetfejlesztés szakszervezeti feladatairól.

Az artisták nagy hengerűrtartalmú gépkocsijainak adókedvezmény kérelméről.

Javaslat a MACIVA általános helyzetének, a demokratikus fórumok működésének tapasztalatairól szóló jelentésnek az MSZSZ elnökség elé terjesztéséről.

A MACIVA általános helyzetéről az üzemi demokrácia érvényesülésének tapasztalatairól.

Az 1980/81 évi alapszervezeti oktatási tevékenység tapasztalatairól.

Az 1982 évi művészeti díjakra való felterjesztésekről.

A Vidám Part 1981 évi eredményei alapján a „Kiváló Vállalat” cím elnyerésének támogatásáról.

Varga Lászlóné, a MACIVA Sz.B. titkár lemondásának elfogadásáról. Várszegi Alojzia új titkárrá történő kooptálásáról.

Az Artistaképző Intézet végzős növendékeinek és gyakorló fellépést teljesítő fiatalok vállalati beilleszkedése gyakorlatának javításáról.

Az Artistaművészek  Szakszervezete 1981 évi tevékenységének értékeléséről.

„Szakszervezeti Nap” szervezéséről, melyet új szakszervezeti fórumként a szabadfoglalkozású magán és impresszált artisták részére évenként egy alkalommal tart az elnökség.

A MACIVA 1981 évi működése alapján a Kiváló Vállalat elutasításáról.

A MACIVA új artista bérrendszerének koncepciójáról.

Az 1983. évi művészeti díjakra való javaslatról, Szakszervezeti kitüntetésekről.

Deltai Károly artista helyett Schneller Károlyné artista kooptálásáról az elnökség tagjának.

A kaszkadőrök szakszervezeti alapszervezetének megszervezéséről.

A MACIVA átszervezésére tett igazgatói, főkönyvelői, párttitkári javaslat véleményezéséről.

A vállalatok jogszegély-szolgálatának tapasztalatairól.

Az 5/1983./V.4./ sz új impresszálási rendeletből adódó feladatainkról.

A Vidám Park 1982 évi eredményei alapján a „Kiváló Vállalat” cím elnyerésének támogatásáról.

A cirkuszművészet színvonalának csökkenéséről.

A MACIVA 1982 évi működése alapján a „Kiváló Vállalat” cím elnyerésének elutasításáról.

Az 1983 évben végzett szakszervezeti alapszervezetekben végzett munka értékeléséről.

Az Elnökség 1983 évben végzett munkájának értékelése.

Az MSZSZP [!] KV. 1983 okt. 12-i ülésének „A szakszervezetekben végzett munka fejlesztéséről, a párt feladatairól” szóló határozatáról.

A MACIVA igazgatójának, Gerőfi Sándor ügyében Tóth Dezső miniszter helyettesnek küldött állásfoglalásról.

Pándi András M.M. főosztályvezető tájékoztatója alapján a MACIVA vezetőváltás állásáról.

Az intézmények 1983 évben végzett munka és balesetvédelemmel kapcsolatos beszámolók értékeléséről.

Szakszervezetünkhöz tartozó nyugdíjasaink anyagi helyzetéről javaslat a SZOT felé az alacsony nyugdíjasok megélhetésének javításáról.

Az 1049/1983 XII. 15 MT-SZOT együttes határozat megvalósulásának tapasztalatairól.

Az 1983/84. oktatási év beszámolóinak értékeléséről, a 84/85 évi tervekről.