Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1

MACIVA Igazgatójának 1001/11/1986. utasítása

1

Tűzvédelmi utasítás

3

I. A vállalat tűzvédelmi feladatai, a tűzvédelmi szervezet felépítése, vezetők feladatai, tűzvédelmi oktatás

3

1.  A vállalat tűzvédelmi feladatai

3

1.1. A vállalat a vállalati tűzvédelmi feladatainak ellátására

3

1.2. A vállalat gondoskodik

4

1.3.Vállalati elismerés

5

2. A vállalat tűzvédelmi szervezete

5

2.1. Tűzvédelmi Bizottság

5

2.11. A vállalati Tűzvédelmi Bizottság feladatai

5

2.2.Tűzvédelmi vezető

6

2.21. Tűzvédelmi vezető feladatai

6

2.3. Tűzvédelmi megbízottak

8

2.31. Tűzvédelmi megbízottak feladatai

8

2.32. A MACIVA egységei

8

3. Tűzvédelmi szabályok érvényesítéséért felelős gazdasági vezetők és feladataik

9

3.1. Igazgató

9

3.2. Gazdasági és üzemeltetési igazgatóhelyettes

9

3.3. Üzemegységvezetők

9

3.4. Osztályvezető, telepvezetők, műszaki vezető (továbbiakban osztályvezetők)

10

4. A dolgozók tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

11

5. Tűzvédelmi oktatás

11

5.1. A dolgozók általános tűzvédelmi oktatása

11

5.2. Tűzvédelmi szakvizsga

13

6. A dolgozók tűzjelzéssel, jelentéssel és tűzoltással kapcsolatos feladatai

13

6.1.Tűzriadó terv

13

6.2. Tűzjelzés

13

6.3. Tennivalók „tűzriadó jel” elhangzása után

14

6.4. Jelentési kötelezettség, tűzvizsgálat

15

7. Létesítésre, használatra vonatkozó általános szabályok

15

7.1. A létesítés szabályai

15

7.2. A használat szabályai

17

8. Tűzveszélyes tevékenység

19

9. Raktározás és tárolás

20

10.  Dohányzás szabályai

22

11.  Létesítmények, építmények, helyiségek közlekedési, kiürítési útjai

23

12.  Tüzelő-, fűtőberendezés

24

13.  Szellőző, hő- és füstelvezetők, csatornahálózat

25

14.  A villamos és világítóberendezés, villám- é statikus feltöltődés elleni védelem

26

15.  Tűzvédelmi berendezések, eszközök és felszerelések

27

15.1. Távbeszélő

27

15.2. Tűzoltókészülék

27

15.3. Oltóvízforrás

28

16.  A jármű üzembentarátsa és használata

29

II. A létesítmények, építmények, szabadterek, helyiségek használatára vonatkozó tűzvédelmi előírások

31

1. A helyiségek használatának tűzvédelmi szabályai

31

1.1. Irodahelyiség

31

1.2. Irattár, nyomtatványtár

31

1.3. Oktatási és kulturális helyiség

32

1.4. Öltözőhelyiség

32

1.5. Porta helyiség

33

1.6. Humán- állat egészségügyi szolgálat helyisége

34

2. Üdülő, sportlétesítmény használatának tűzvédelmi szabályai

34

3. Műhelyek, a műhelyek kiszolgálásához kapcsolódó helyiségek tűzvédelmi szabályai

35

3.1. Akkumulátor töltő és javító műhely

35

3.2. Alkatrészmosó helyiség

37

3.3. Asztalos műhely

37

3.4. Villamossági javítóműhely

38

3.5. Festő-, fényezőműhely

38

3.6. Gépjárműjavító műhely és javító tér

40

3.7.   Sátor (textil) műhely

42

3.8. TMK és lakatos műhely

42

3.9. Sokszorosító, fénymásoló helyiség tűzvédelmi szabályai

43

3.10. Tűzveszélyes folyadékot tároló és kiszolgáló létesítmény tűzvédelmi szabályai

44

3.10.1. Tűzveszélyes folyadékok tárolása

44

3.10.2. Hordós tároló

44

3.10.3. Festéktároló

46

3.11. Raktárak, tárolók tűzvédelmi szabályai

48

3.11.1. Gázpalack tároló

48

3.11.2. Gépjárműtároló

49

3.11.3. Gumitároló

50

3.11.4. Vegyesáru (requisit tároló, értelem szerint)

51

3.11.5. Szálasanyag takarmány, ill. alomszalma tároló

53

3.11.6. Próbatermek

53

3.11.7. Öltözőhelyiségek (színpadi)

54

3.11.8. Porond (manézs) befutó, előkészítő

54

3.12. Gáz- és olajtüzelésű helyiségek tűzvédelmi szabályai

54

3.12.1. Gázfogadó állomás

54

3.12.2. Gázkazánház

55

3.12.3. Olajtüzelésű berendezés helyisége

56

III. Utazócirkusz tűzvédelme

57

1. Általános rész

57

1.1. Ügyrend, a vezetők és beosztottak feladatai

57

1.2. Ülésrend

62

1.3. Szemle

62

1.4. Személyi feltételek, ellenőrzés, felügyeleti jogkör

63

2. A telepítés tűzvédelmi előírásai

64

3. Közlekedési utak

65

4. Villamos berendezések, villamos hálózat

65

5. Anyagok tárolása, lángmentesítés

67

6. Tűzoltó és fűtőberendezések

68

7. Dohányzás és nyílt láng használati tilalma, tűzcselekmények

69

8. Tűzvédelmi oktatás

70

9. Tűzoltófelszerelések és eszközök

71

9.1. Oltóvízzel való ellátás

71

9.2. Tűzoltókészülékek elhelyezése

71

10. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

72

11. Tűzriadó terv

72

11.1. Tűzjelzés

72

11.2. Tűz esetén megteendő intézkedések

73

12. Eljárási kérdések, az utasítás hatálya

74

Mellékletek:

75

1. sz. melléklet: Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

75

2.sz. melléklet: Tűzveszélyes folyadékok tűzveszélyes fokozatai

78

3. sz. melléklet: MACIVA tűzveszélyességi osztályba sorolása központi irodák

79

4. sz. melléklet: MACIVA tűzveszélyességi osztályba sorolása Fővárosi Nagycirkusz

81

5. sz. melléklet: MACIVA tűzveszélyességi osztályba sorolása I. sz. Műszaki Telep

86

6. sz. melléklet: MACIVA tűzveszélyességi osztályba sorolása II. sz. Műszaki Telep

90

7. sz. melléklet: MACIVA létesítményeinek, helyiségeinek és szabadtereinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

97

8. sz. melléklet: A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a MACIVÁ-nál

99

9. sz. melléklet: ENGEDÉLY tűzveszélyes munka végzéséhez

101

10. sz. melléklet: Pirotechnikai anyagok, eszközök felhasználásának engedélyezése

103

11. sz. melléklet: Fővárosi Nagycirkusz tűzriadó terve

105