Alászállított áron itt még csak rövid időig látható*.

Ma vasárnap 2 előadás lesz, az 1-ső 4 órakor, vége fél 6 órakor, pénztár 3 órakor nyittatik. A 2. fél 7 órakor, vége 8 óra után, pénztár 6 órakor nyittatik.

Majom-színház.

Felsőbb engedelemmel ma és a következő napokban, a Duna partján újonnanépült színházban különféle készségi gyakorlatok, sulyegyenlítőveli-, és a nélküli kötéltánczok – mindenféle mesterséges fordulatok –, szökönyök- és felette nevettető jelenetekből álló

Nagy Előadás

fog ebek és majmak által tartatni.

Az előadás három felvonásra fog osztatni, mellyek a legkülönnemű

átöltözések és átalakulások

által igen érdekes és meglepők lesznek.

Helyek ára pengő pénzben:

Páholy 8 személynek            4 fl. – kr. pp.

„          5       „                        3 „ –   „      „

„          3       „                        2 „ –   „      „

1-ső földszinti zártszék                24 „     „

Karzat                                           20 „     „

1-ső földszint                                20 „     „

2-dik                                             12 „     „

Utosó hely                                     6 „     „

Páholy- és zártszéki jegyek reggeltől fogva esteli 5 óráig az állatgyűjtény – (Menagerie-)nél kaphatók

Vasárnap és ünnepnapokon szabadjegyek minden kivétel nélkül érvénytelenek.

Advinent Benoit,

ezelőtti birtokosa a Schreier-féle majomszínháznak.

------------------------------------------------------------------

Nyomatott Kozma Vazulnál

*Illusztrált plakát: Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár